อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | บทนำ

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | บทนำ
/

สถานที่ : มัสญิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพฯ