อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | อัสบาบุนนุซูล, บะยาน อายะฮฺที่ 1-3

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | อัสบาบุนนุซูล, บะยาน อายะฮฺที่ 1-3
/

สถานที่ : มัสญิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพฯ