ทะเลในโลกใบนี้มีมากมาย แต่ละแห่งจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป บางแห่งมีชื่อตามทิศที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น ทะเลญี่ปุ่น ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ระหว่างตะวันออกไกล รัสเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ละทะเลที่มีชื่อเรียกเป็นสีก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน ที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็ได้แก่

          1. ทะเลแดง เป็นทะเลที่มีลักษณะเรียวยาวและแคบ เป็นสาขาของมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่แผ่ยื่นระหว่างแอฟริกาออกและเอเชียตะวันตก (คือซาอุดิอารเบียและเยเมน และทางทิศตะวันออกของอิยิปต์ , ซูดาน อริตาเรีย และจิบูตี มีพื้นที่ทั้งหมด 437,000 ตารางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 1,925 กิโลเมตร , ภาพพายุทะเลทรายเหนือทะเลแดงมีความกว้างระหว่าง 200 – 325 กิโลเมตร , มีช่องแคบบริเวณบาบอัลมันดับ ซึ่งมีความกว้าง 29 กิโลเมตร , มีความลึกในระดับปานกลาง 491 เมตร และลึกที่สุด 2,635 เมตร , ทะเลแดงมีอ่าวเป็นสาขา 2 แห่ง คือ อ่าวอัลอะกอบะฮฺ และ อ่าวอัซซุวีส (สุเอซ) , ช่องแคบบาบอัลมันดับ นั้นจะเชื่อมต่อกับอ่าวอะดัน (เอเดน , เยเมน) และช่องแคบตีรอนกับอ่าวอัล-อะกอบะฮฺ , และมีคลองสุเอซเชื่อมต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรนียน , ในทะเลแดงมีหมู่เกาะปะการังขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก

          2. ทะเลดำ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ทะเลบุนฏุส (เป็นชื่ออาณาจักรโบราณในเอเซียน้อยริมฝั่งทะเลดำ ตั้งขึ้นเมื่อ 301-63 ปีก่อนคริสตกาล) ทะเลดำเป็นทะเลปิดที่อยู่ภายในภาคพื้นทวีป ตั้งอยู่ระหว่างตุรกี , จอร์เจีย , รัสเซีย , ยูเครน และโรมาเนีย ทะเลดำภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยนาซ่ามีช่องแคบบอสฟอรัส , ทะเลมาม่าร่า , ช่องแคบคาร์ดาแนล และทะเลอีเจียนเชื่อมต่อทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีพื้นที่ 435,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่ลึกที่สุดมีความลึก 2,211 เมตร มีทะเลอาซอฟเป็นสาขา และมีแม่น้ำหลายสายไหลลงสู่ทะเลดำ คือ แม่น้ำดานูบ เป็นต้น

          3. ทะเลขาว คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หรือทะเลกลาง เป็นทะเลปิดอยู่ระหว่างทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ และทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 2,966,000 ตารางกิโลเมตร ส่วนที่ลึกที่สุด คือ 5,121 เมตร และในระดับปานกลางลึก 1,424 เมตร , ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นที่รู้จักกันในนามทะเลขาวหรือทะเลรูม (ทะเลของโรมัน) เชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกบริเวณช่องแคบญิบรอลต้า และมีคลองสุเอซเชื่อมต่อกับทะเลแดง ในขณะที่เชื่อมต่อกับทะเลแดงผ่านช่องแคบคาร์ดาแนล , ทะเลมาม่าร่า และช่องแคบบอสฟอรัส , น้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนและมีความเค็มจัด ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถ่ายจากเมือง Ölüdeniz ประเทศตุรกีและมีปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงน้อยมาก ส่วนหนึ่งจากหมู่เกาะในทะเลแห่งนี้คือ ไซปรัสโรดส์ , ครีต , ซิซิลี , ซาร์ดิเนีย , คอร์สิก้า , มอลต้า , หมู่เกาะบิลย๊าร และหมู่เกาะของกรีซ ยังมีทะเลอีกแห่งหนึ่งมีชื่อเรียกว่าทะเลขาวเช่นกัน เป็นอ่าวที่ตั้งอยู่ในทะเลบาเรนท์ (Barents) ทางตอนเหนือของรัสเซีย มีพื้นที่ 90,000 ตารางกิโลเมตร มีส่วนลึกสุด 330 เมตร ทะเลขาวแห่งนี้เชื่อมต่อกับทะเลบอลติกด้วยคลองที่ขุดผ่านนครปิเตอร์สเบิร์ก ในฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง ยังมีทะเลขาวอีกแห่งหนึ่ง แต่มิใช่ทะเลหากแต่เป็นแม่น้ำ นั่นคือ แม่น้ำไนล์สีขาว ซึ่งบางทีก็เรียกกันว่า ทะเลขาว อยู่ในประเทศซูดานระหว่างทะเลสาบนู และแม่น้ำไนล์สีน้ำเงิน

น้ำตกบลูไนล์ เอธิโอเปีย

         3. ทะเลสีน้ำเงิน นี่ก็เช่นกัน เรียกว่าทะเลแต่มิใช่ทะเล หากแต่เป็นแม่น้ำ คือ แม่น้ำไนล์สีน้ำเงินที่อยู่ในช่วงไหลผ่านเอธิโอเปียและซูดาน มีความยาว 1,600 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากทะเลสาบตานา และไหลหล่อเลี้ยงที่ราบในซูดาน และไหลมาบรรจบกับแม่น้ำไนล์สีขาว หรือทะเลขาวที่เมืองคาร์ทูมของซูดาน แล้วก็กลายเป็แม่น้ำไนล์สายหลักที่ไหลสู่อิยิปต์ต่อไป

 
          4. ทะเลเหลือง นี่ก็ไม่ใช่ทะเลแต่เป็นแม่น้ำ คือ แม่น้ำฮวง-โห ทางตอนเหนือของจีน มีความยาว 4,850 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดในธิเบตแล้วไหลลงที่ทะเลเหลือง อันเป็นทะเลจริงๆ อยู่ระหว่างจีนกับเกาหลี เรียกกันว่า ทะเลฮวง-เห่ย มีพื้นที่ 1,243,000 ตารางกิโลเมตร อ่าวปู-เห่ยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเหลืองที่ว่านี้