ปาเลสไตน์ ชื่อนี้มีที่มา!

          ชาวอาหรับเรียกปาเลสไตน์ว่า ฟิลัสฎีน (فِلَسْطِيْنُ)   ดินแดนแห่งนี้ในอดีตอันไกลโพ้นมีชนชาติเซมิติก (اَلسَّامِيّة) ซึ่งสืบเชื้อสายถึงท่านซาม บุตร นบีนัวฮฺ อพยพมาจากดินแดนเมโสโปเตเมีย (อิรัก) และเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนแถบทิศตะวันตกของปาเลสไตน์ เมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ชนชาติเซมิติกพวกแรกก็คือ พวกกันอาน (คะนาอัน) ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ในที่ราบของปาเลสไตน์พร้อมกับชนชาติอามูเรียน ซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งของคะนาอัน

 

          พวกเซมิติกอีกกลุ่มก็คือพวกเยบบุส (ยะบูซฺ) ได้ตั้งถิ่นฐานในนครอัลกุดส์ (เยรูซาเล็ม) เนื่องจากชนชาติกันอาน (คะนาอัน) เป็นชนกลุ่มใหญ่ ดินแดนปาเลสไตน์ในยุคนั้นจึงถูกขนานนามว่า ดินแดนกันอาน (คะนาอัน) ต่อมาราว 2,800 ปีก่อนคริสตกาล ชนชาติเซมิติกอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่า พวกฟินิเชียน (ฟินิกียูน) ก็เข้ามายังมาดินแดนคะนาอัน ละตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (แถบเลบานอน) พวกฟินิเชียนได้สร้างเมืองสำคัญๆ ในแถบชายฝั่งนี้หลายแห่งด้วยกัน อาทิเช่น เมืองญุบัยล์ , ซูร (ไทร์) , ซอยดา , เบรุต เป็นต้น ตลอดจนมีสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับบรรดาฟาโรห์แห่งอิยิปต์

 

         พวกฟินิเชียนได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ชำนาญการเดินเรือมากที่สุดพวกหนึ่งในยุคโบราณ พวกเขากุมเส้นทางการค้าตามชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างสถานีการค้าและมีอาณานิคมของพวกตนจนถึงแถวสเปนเพื่อแสวงหาแร่เงินและดีบุก พวกฟินิเชี่ยนได้ผสมผสานสายเลือดของพวกเขากับพวกคะนาอันในปาเลสไตน์

 

          ต่อมาในปลายศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล พลเมืองในเกาะครีตได้อพยพครั้งใหญ่เพื่อขึ้นฝั่งที่อิยิปต์ แต่ถูกพวกฟาโรห์รามเสส ที่ 3 (1198-1166 ก่อนคริสตกาล) ได้ต้านทานเอาไว้ในสมรภูมิลูซีน ซึ่งจบลงด้วยการที่อิยิปต์ยอมให้พวกครีตขึ้นฝั่งที่ปาเลสไตน์ ณ บริเวณเมืองที่มีชื่อว่า บิลัสต์ (بِلَسْت)  และเรียกพวกนี้ว่า พวกบิลัสตีเนียน แล้วก็เพี้ยนมาเป็น ฟิลัสฏีนเนียน และปาเลสไตน์ในกาลต่อมา เมื่อกาลเวลาผ่านไปพวกฟิลัสฏิเนียนก็ผสมผสานกับพวกเซมิติกที่อยู่มาก่อนจนกลายเป็นชนชาติปาเลสไตน์ไปในที่สุด ชาวปาเลสไตน์เป็นชนชาติเลือดผสมระหว่างเซมิติกกับพลเมืองเกาะครีตเดิมนั่นเอง

 

         ชาวปาเลสไตน์เป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์หรือคะนาอัน ก่อนหน้าที่ชาวฮิบรู (ยิว) จะอพยพออกจากอิยิปต์ ซึ่งเกิดขึ้นในราว 1230 ก่อนคริสตกาล ทั้งนี้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่มาก่อนในดินแดนนี้ก็คือ ชนชาติเซมิติกที่หมายรวมถึงพวกคะนาอัน , เยบบุส , อาราเมี่ยน และฟินิเชียน ซึ่งอยู่มาก่อนพลเมืองเกาะครีตจะยกพลขึ้นบกในสมัยฟาโรห์รามเสสที่ 3 ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่ 20 ของอิยิปต์ ชื่อที่มาของปาเลสไตน์จึงเกิดขึ้นหลังจากชาวฮิบรู (ยิว) เข้าสู่ดินแดนคะนาอัน แต่ชนชาติที่ผสมกับพวกเกาะครีตแล้วกลายเป็นปาเลสไตน์นั้นมีมาก่อนแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ปี! ก่นที่พวกฮิบรูจะออกจากอิยิปต์นมนานกาเล