ตายกันคนละที่

มีบุคคล 5 คนที่เป็นพี่น้องกัน แต่เสียชีวิตกันคนละที่ และถูกฝังร่างอยู่ในเมืองที่ห่างไกล พี่น้องทั้ง 5 คนนี้เป็นบุตรชายของท่านอัล-อับบาส อิบนุ อับดิลมุฏเฏาะลิบ (ร.ฎ.) อาของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) คือ

 1. อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส (ร.ฎ.) สุสานของท่านอยู่ที่เมืองอัฏ-ฏออิฟ

2. อุบัยดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส สุสานของท่านอยู่ที่นครมะดีนะฮฺ

3. มะอัด อิบนุ อับบาส สุสานของท่านอยู่ที่เมืองอิฟริกียะฮฺ (ตูนิเซีย)

4. อัล-ฟัฎล์ อิบนุ อับบาส สุสานของท่านอยู่ที่แคว้นชาม (ซีเรีย)

5. กุษัม อิบนุ อับบาส สุสานของท่านอยูที่เมืองสะมัรฺกอนดฺ (สะมัรข่าน อุซเบกิสถาน)