จำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มขึ้นในวันที่ 28/7/1914 และสิ้นสุดลงในวันที่ 11/11/1918 ระหว่างเยอรมัน ออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิ์ออตโตมานตุรกีฝ่ายหนึ่ง กับฝ่ายสัมพันธมิตรอันได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ รัสเซีย เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ในสงครามโลกครั้งที่ 1 มีทหารเข้าร่วมรบในสมรภูมิถึง 65 ล้านคน มีทหารเสียชีวิตราว 9 ล้านคน โดยทหารเยอรมันเสียชีวิต 1,950,000 คน รัสเซีย 1,700,000 คน และทหารฝรั่งเศส 1,900,000 คน ส่วนพลเรือนนั้นเสียชีวิตหลายสิบล้านคน

 

ส่วนสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 1/9/ค.ศ. 1939 และสิ้นสุดลงในวันที่ 2/9/1945 มีเยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่นเป็นฝ่ายอักษะ และฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา และจีน มีทหารประจำการและทหารอาสาสมัครเข้าร่วมรบราว 92 ล้านคน และมีทหารตลอดจนพลเรือนเสียชีวิตเป็นจำนวนมหาศาลราว 49 ล้านคน โดย 12 ล้านคนเสียชีวิตในค่ายกักกันของเยอรมัน และชาวรัสเซียเสียชีวิต 20 ล้านคน เป็นพลเรือนถึง 7 ล้านคน พลเรือนโปแลนด์ 6 ล้านคน และชาวเยอรมัน 5 ล้านคน ชาวญี่ปุ่น 3 ล้านคน และชาวยูโกสลาเวีย 1 ล้าน 5 แสนคน ฝรั่งเศสและกรีซ 600,000 คน ฮังการี โรมาเนีย และอังกฤษ 400,000 คน