สืบเนื่องจากความมีนิสัยรักการอ่านของผู้เขียนที่มีอยู่ในตัวมาตั้งแต่ครั้งเรียนชั้นประถมศึกษาและยังคงมีนิสัยเช่นนั้นจนบัดนี้  ผู้เขียนได้พบว่าในตำรับตำราที่บรรดานักวิชาการได้ทุ่มเทในการรวบรวมประพันธ์นั้นมีเรื่องราวอันเต็มไปด้วยอนุสติเตือนใจและข้อคิดอันเป็นคติธรรมทั้งที่ถูกระบุไว้ในซุนนะห์ และชีวประวัติของเหล่าบรรพาชนรุ่นสะลัฟ ซอลิฮ์ (บรรดาชนผู้ทรงคุณธรรมรุ่นแรกของอิสลาม) ตลอดจนภูมิปัญญาที่เปี่ยมด้วยข้อคิด ปฏิภาณและข้อมูลสาระของเหล่านักวิชาการรุ่นถัดมา

 

              แต่เรื่องราวดีๆ ที่กล่าวถึงนี้กระจัดกระจายอยู่ในตำรับตำราในสาขาวิชาการต่างๆ จึงเห็นโอกาสอันดีในการที่จะรวบรวมขึ้นไว้ในหนังสือสักเล่มหนึง  ถึงแม้ว่าจะว่าจะเป็นเพียงบางส่วนก็ตามที  โดยมุ่งหวังว่าสิ่งที่ผู้เขียนคัดลอกและรวบรวมจากตำราเหล่านั้นคงจะเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งสำหรับผู้อ่าน  เผื่อว่าจักได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง  โดยเฉพาะกับบรรดากุลบุตรกุลธิดาอันจักนำไปสู่การปลูกฝังคติธรรมและข้อคิดที่มีสาระประโยชน์กึ่งวิชาการ  และกึ่งเรื่องเล่าที่มีแหล่งอ้างอิงได้  จึงหวังว่าหนังสือ  “คัดมาให้คิด”  นี้จะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เสริมแต่งความงดงามของอัลอิสลามและรังสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมมุสลิมโดยรวม

 

ศานติจงมีแด่ท่านผู้อ่านโดยทั่วกัน

อบุ้ลลัยซ์  อาลี  เสือสมิง  อัซซิยามีย์

16 ซุลเกาะอืดะห์  1422
30 มกราคม    2545
บ้านป่า  สวนหลวง