อิหม่ามอบู ฮะนีฟะห์ (ร.ฎ.) กับชายหัวรั้น

              มีรายงานว่า ณ เมืองกูฟะห์ ประเทศอิรัก  มีชายคนหนึ่งกล่าวหาว่าท่านคอลีฟะห์อุสมาน  อิบนุ  อัฟฟาน  (ร.ฎ.)  เป็นชาวยะฮูดีย์  (ชาวยิว)  เหล่าบรรดานักปราชญ์ต่างก็ไม่สามารถทำให้ชายผู้นี้ยอมรับหรือโน้มน้าวให้ชายผู้นี้เปลี่ยนคำพูดและทัศนคติในเรื่องนี้ได้  ท่านอิหม่ามอบู  ฮะนีฟะห์  (ร.ฮ.)  จึงได้มาหาชายผู้นี้  และกล่าวขึ้นว่า “ฉันมาหาท่านเพื่อสู่ขอคุ่ครองให้ชายคนหนึ่ง!”  ชายหัวรั้นจึงกล่าวถามว่า  “มาสู่ขอผู้ใดเล่า?”  ท่านอิหม่ามตอบว่า  “ก็ลูกสาวของท่านนั้นแหละ ชายที่ฉันเป็นตัวแทนมาสู่ขอลูกสาวของท่านเป็นภรรยาน่ะ  เป็นคนดีมีชาติตระกูล  ร่ำรวยทรัพย์สิน  ท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  ใจบุญสุนทาน  ทุกค่ำคืนจะลุกขึ้นนมัสการเป็นประจำ  และเป็นผู้ที่ร้องไห้คร่ำครวญจากความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺเสมอๆ” 

 

              ชายหัวรั้นยังกล่าวว่า  “ยังมีคุณสมบัติอื่นอีกไหมที่จะทำให้ฉันยอมรับชายที่ท่านว่ามาเป็นเขย โอ้ อบู ฮะนีฟะห์?”  ท่านอบู อะนีฟะห์ (ร.ฮ.)  กล่าวตอบทันควันว่า  “เห็นจะไม่มีแล้วละ แต่ทว่าชายผู้นี้มีข้อเสียอยุ่เรื่องนึง”  ชายหัวรั้นจึงถามว่า  “ข้อเสียที่ท่านว่านั้นคืออะไรเล่า?”  ท่านอิหม่ามตอบว่า  “ชายผู้นี้เป็นคนยะฮูดีย์” 

 

              พอทราบความหมาย ชายหัวรั้นก็อุทานทันทีว่า  “มหาบริสุทธ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ!  นี่ท่านจะให้ฉันยกลูกสาวให้เป็นเมียคนยะฮูดีย์กระนั้นหรือ?”  ท่านอิหม่ามจึงยอกย้อนว่า  “อ้าว! แล้วท่านจะไม่ยกให้แก่เขาหรือไร?”  ชายหัวรั้นตอบฟันธงว่า  “ไม่มีทาง”  ท่านอิหม่ามจึงกล่าวไม้เด็ดออกมาว่า  “อ้าว!    แล้วกัน ก็ท่านศาสนทูตน่ะ พระองค์ยังทรงยกบุตรีของพระองค์ให้เป็นภรรยาของคนยะฮูดีย์เลยล่ะ  ก็ท่านอุสมาน อิบนุ  อัฟฟาน  (ร.ฎ.)  นั้นงัยล่ะท่าน 

 

              พอโดนเข้าลูกนี้  ชายหัวรั้นก็ได้คิด  จึงกลางกล่าวขึ้นว่า  “ฉันขอลุแก่โทษต่อพระองค์อัลลอฮฺ ฉันขอกลับตัวสู่พระองค์แล้ว”  ด้วยความมีปฏิภาณไหวพริบของท่านอิหม่าม อบู  ฮะนีฟะห์ (ร.ฮ.)  ท่านสามารถทำให้ชายหัวรั้นผู้มีความเชื่ออย่างผิดๆต่อท่านคอลิฟะห์  อุสมาน (ร.ฎ.) ได้สำนึกผิดและถอนคำพูดที่เคยยืนกรานและมีความเชื่อ  ยอมจำนนและเตาบะห์ตัวในที่สุด 

 

              นั่นด้วยการเตาฟิก และฮิดายะห์ของพระองค์อัลลอฮฺ ผ่านความชาญฉลาด  และภูมิความรู้อันเอกอุของท่านอิหม่ามอบู ฮะนีฟะห์  (ร.ฎ.)  เพราะท่านอุสมาน  (รฎ.) เป็นคนยะฮูดีย์จริงอย่างที่ชายคนนี้ปรักปรำและฝังหัว ท่านศาสนทูตก็คงมิทรงยกบุตรของท่านถึง  2  คนให้เป็นภรรยาแก่ท่านอุสมานดอก  เหมือนอย่างที่ชายคนนี้ก็ยืนกรานในท้ายที่สุดว่าจะมิยอมยกลูกสาวให้  เมื่อรูว่าชายผู้ที่ท่านอิหม่ามเป็นตัวแทนมาสู่ขอเป็นคนยะฮูดีย์ : ซุบฮานัลลอฮฺ