แม่น้ำไนล์ แห่งอียิปต์กับท่านคอลีฟะห์ อุมัร (ร.ฎ.)

                ท่านอิบนุ กะซีร  ได้รายงานจากสายรายงานของท่านอิบนุ ละฮีอะห์  จากท่านกอยซ์ อิบนุ อัลฮัจญ๊าจ  จากบุคคลที่เล่าให้ท่านฟังว่า : เมื่ออียิปต์ได้ถูกพิชิตในสมัยท่านคอลีฟะห์ อุมัร อิบนุ อัลคอตตอบ (รฎ.)  โดยแม่ทัพอัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ (ร.ฎ.)


               
ประชาชนชาวอียิปต์ได้รวมตัวกันเข้าพบท่านอัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ (ร.ฎ.)  ณ กระโจมว่าการของท่านในเมือง  ฟุสต๊อต  โดยร้องเรียนว่า : โอ้ ท่านผู้นำสำหรับแม่น้ำไนล์ของพวกเรานั้นจำต้องมีพิธีกรรมอันเป็นประเพณีแต่ครั้งโบราณ หากไม่กระทำพิธีกรรมตามประเพณีนั้นแม่น้ำไนล์ก็จักแห้งขอด น้ำท่าก็จักไม่อุดมสมบูรณ์” 


               
ท่านอัมร์ อิบนุ อัลอ๊าศ (ร.ฎ.)  ได้ถามว่า : พิธีกรรมที่ว่านั้นคืออะไรเล่า?  ประชาชนชาวอียิปต์ก็พากันตอบว่า : เมื่อย่างเข้าสู่เดือนบุอ์นะห์  (เป็นชื่อเดือนตามปฏิทินโบราณของอียิปต์)  ได้ 12 คืน  พวกเราจะหาสาวพรหมจารีย์จากพ่อแม่ของหล่อน  โดยพวกเราจะมอบค่าตอบแทนแก่พ่อแม่ของหล่อนจนพอใจ  และพวกเราก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องสาวพรหมจารีย์ผู้นั้นด้วยเครื่องประดับและเสื้อผ้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะหาได้

 

                ต่อมาพวกเราก็จะโยนหล่อนลงไปในแม่น้ำไนล์แห่งนี้  (โดยสังเวยชีวิตของนางทั้งเป็นและนางจะได้รับการขนานนามว่า  “เจ้าสาวแห่งแม่น้ำไนล์”) เมื่อท่านอัมร์ (ร.ฎ.)  ได้รับฟังถึงพิธีกรรมเซ่นสังเวยชีวิตของสาวพรหมจารีย์  ท่านก็กล่าวแก่พลเมืองอียิปต์เหล่านั้นว่า : แท้จริงเรื่องเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่จะต้องไม่ปรากฏมีขึ้นในศาสนาอิสลาม  แท้จริงศาสนาอิสลามจะทำลายล้างและขจัดสิ่งที่มีมาก่อนอิสลาม”


               
ฝ่ายประชาชนชาวอียิปต์เมื่อเห็นว่าการร้องเรียนให้ปฏิบัติตามประเพณีโบราณที่พวกตนเชื่อถือและกระทำสืบทอดกันมาไม่ได้รับการตอบรับจากท่านอัมร์ (ร.ฎ.)  พวกเขาจึงแยกกันกลับไปและใช้ชีวิตตลอดช่วงเดือนบุอ์นะห์,  อะบีบ และมัซรีย์  แม่น้ำไนล์ก็เริ่มลดระดับลงไม่ไหลเอ่อตามช่วงฤดูกาล จนกระทั่งพลเมืองอียิปต์เริ่มคิดที่จะอพยพละทิ้งบ้านเรือนของตนเพราะสัญญาณแห่งความแห้งแล้งกันดารกำลังจะมาเยือน  เรือกสวนไร่นาก็จะเกิดขาดแคลนน้ำและทุพภิกขภัยก็จักตามมา 


               
เมื่อการณ์เป็นเช่นนี้  ท่านอัมร์จึงได้มีสาส์นไปถึงท่านคอลีฟะห์อุมัร อิบนุ อัลคอตตอบ (รฎ.)  ณ นครมะดีนะฮ  เพื่อแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวให้ทราบฝ่ายท่านอุมัร (ร.ฎ.)  ก็ได้มีสาส์นตอบมาถึงท่านอัมร์ (ร.ฎ)  ว่าแท้จริงสิ่งที่ท่านได้กระทำนั้นถูกต้องแล้วและฉันได้ส่งกระดาษแผ่นหนึ่งสอดมาด้วยในสาส์นที่มีถึงท่าน  ขอให้ท่านโยนกระดาษแผ่นนั้นลงไปในแม่น้ำไนล์เถิด” 


               
เมื่อสาส์นของท่านอุมัร (ร.ฎ.)  มาถึงท่านอัมร์จึงได้เอากระดาษแผ่นนั้นออกมาดูแล้วก็พบข้อความระบุในกระดาษว่า :  จากบ่าวของพระองค์อัลลอฮ (ซ.บ.) อุมัร ผู้นำปวงชนผู้ศรัทธา ถึงแม่น้ำไนล์ของประชาชนชาวอียิปต์  อนึ่ง  ถ้าหากมาตรแม้นว่าเจ้านั้นได้ไหลตามอำเภอใจของเจ้าและเป็นเรื่องของเจ้าเอง  เจ้าก็จงอย่าไหลเลย และเราก็ไม่มีความต้องการในตัวเจ้า  (หมายความว่า เจ้าหาได้มีความสำคัญสำหรับเราไม่)


              
และถ้าหากว่าเจ้านั้นไหลด้วยบัญชาของอัลลอฮพระผู้ทรงเอกะและพระผู้ทรงพิชิตกำหราบสรรพสิ่งทั้งมวลและพระองค์คือพระผู้ทรงทำให้เจ้าไหลแล้วละก็  ฉนั้นเราก็ขอวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮพระผู้ทรงสูงส่งได้ทรงดลบันดาลให้เจ้าไหลเอ่อด้วยเถิด”  ว่าแล้วท่านอัมร์ (ร.ฎ.)  ก็ได้โยนกระดาษแผ่นนั้นลงสู่แม่น้ำไนล์  


              
ครั้นเมื่อผู้คนชาวอียิปต์ตื่นเช้าขึ้นมาในตอนเช้าวันเสาร์ก็ปรากฏว่าพระองค์อัลลอฮ (ซ.บ.)  ได้ทรงบันดาลให้แม่น้ำไนล์ไหลเอ่อจากระดับเดิมถึง 16 ศอกภายในเพลาคืนเดียว  และอัลลอฮ (ซ.บ.) ก็ได้ทรงตัดพิธีกรรมดังกล่าวจากชาวอียิปต์เสียจนสิ้นจวบจนทุกวันนี้  (จากหนังสือ อัลบิดายะห์ วันนีฮายะห์ 7/102)


บ่อยครั้งที่ความมีศรัทธามั่นต่อสัจธรรมมักจะถูกท้าทายด้วยความเชื่อเดิม ๆ ที่หยั่งรากลึกลงในหัวใจของผู้คนที่ยังมิได้รับแสงสว่างทางปัญญาและยังคงตกอยู่ในความงมงายที่วิปริต  ความเชื่อในบางเรื่องอาจมีผู้สืบสานถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ในห้วงเวลาหลายพันปี และในห้วงเวลานั้นก็ดูเหมือนว่า  ความสมจริงสมจังของความเชื่อนั้นได้รับการพิสูจน์และยอมรับกันประหนึ่งดังสัจธรรมที่มิอาจลบหลู่ดูแคลนได้เลย


               
แต่แล้วความเชื่อที่ถูกเข้าใจมาโดยตลอด ว่าคือความจริงแท้  ก็พังครืนลงและแสดงความเท็จเทียมของมันให้เป็นที่ประจักษ์ภายในระยะเวลาเพียงชั่วข้ามคืน  เมื่อสัจธรรมอันจริงแท้ซึ่งสว่างด้วยศรัทธาและปัญญามาถึง   ความเท็จเทียมย่อมวิปลาสนาการไปโดยแท้ ซึ่งนั่นคือคุณสมบัติของมันและในบางครั้งรังสีแห่งสัจธรรมก็ต้องอาศัยเวลาอันยาวนาน  ในการเดินทางสู่หัวใจอันสุดหยั่งถึงของปุถุชนต่อเมื่อแสงสว่างแห่งความจริงมาถึงในวาระของมันเมื่อนั้นความมืดมนแห่งอวิชชาก็อันตรธานสิ้นในบัดด