คอลีฟะห์ อัลมุอ์ตะซิม บิลลาฮ์

                วันหนึ่งขณะที่คอลีฟะห์ อัลมุอ์ตะซิม บิลลาฮ์ แห่งราชวงศ์อับบาซียะห์ (ท่านที่ 8 ฮ.ศ. 218-227/ค.ศ.833-842) กำลังทรงม้าเสด็จผ่านมาตามเส้นทางเสด็จพร้อมด้วยเหล่าราชองครักษ์ พระองค์ได้ทรงพบสุนัขตัวหนึ่งที่ขาทั้งสองข้างของมันหักและแล่ลิ้นของมันออกมาเนื่องจากกระหายน้ำนอนอยู่ริมทางเมื่อได้เห็นสภาพของสุนัขที่น่าสงสารตัวนั้นพระองค์ก็เกิดความเวทนาสงสารจนมิอาจรั้งรอที่จะเสด็จลงจากหลังม้าและมุ่งตรงไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำที่อยู่ไม่ห่างนัก


               
พระองค์ทรงวักน้ำด้วยสองพระหัตถ์ และประคองน้ำนั้นมายังสุนัขตัวนั้น พระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นอยู่หลายครั้งหลายครา จนกระทั่งเมื่อสุนัขได้ดื่มน้ำจนฟื้นกำลัง มันก็ได้กระดิกหางของมันเพื่อขอบคุณต่อท่านคอลีฟะห์ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับสู่พระราชวัง พระองค์ได้ทรงเสด็จขึ้นบัลลังก์และเรียกประชุมเหล่าเสนาบดีตลอดจนเหล่าคหบดีเพื่อออกพระบรมราชโองการก่อตั้ง “สมาคมการุณสัตว์” ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์