สัจจะพยากรณ์ระบุว่าท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) จะมีอายุยืนยาวถึง 1 ศตวรรษ (ร้อยปี)

อิบรอฮีม อิบนุ มุฮัมมัด อิบนิ ซิยาด อัล-อัลอานียฺ รายงานจากบิดาของเขาจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) ว่า : แท้จริงท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้กล่าวกับเขาว่า (( يَعِيْشُ هَذا الغُلَامُ قَرْنًا )) ความว่า : “เด็กคนนี้จะมีชีวิตอยู่ถึง 1 ศตวรรษ” (อัล-หากิม : อัล-มุสตัดรอก 4/500 , อัล-บัยฮะกียฺ ในดะลาอิลุลนุบุวะฮฺ หน้า 503 , อัล-ฮินดียฺ : กันซุลอุมม๊าล หะดีษเลขที่ 33595 , 37278 และอัล-บุคอรียฺ : อัต-ตารีค อัศ-เศาะฆีรฺ : 1/323)

 

ท่านอบูศอฟวาน อับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ อิบนิ อบีบุสร์ (ร.ฎ.) เป็นสาวก (เศาะหาบียฺ) ที่เคยอยู่ร่วมกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ในช่วงเวลาไม่นานนัก เนื่องจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) ยังเยาว์วัยในขณะที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ยังมีชีวิตอยู่ แต่บุสร์ อิบนุ อบีบุสร์ (ร.ฎ.) บิดาของท่านอับดุลลอฮฺและพี่ชายทั้งสองของท่านอับดุลลอฮฺ คือ อะฏียะฮฺและอัศ-ศอมมาอฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม) ทั้งสามคนนั้นเป็นสาวก (เศาะหาบะฮฺ) ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) มาก่อนแล้ว

 

หลังการสิ้นชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) ได้เติบโตเป็นคนหนุ่มและใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองหิมศ์ แคว้นชาม (ซีเรีย) ท่านเคยเข้าร่วมในสงครามพิชิตเกาะไซปรัส (กุบรุศ) พร้อมกับท่านมุอาวียะฮฺ อิบนุ อบีสุฟยาน (ร.ฎ.) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองดามัสกัส แคว้นชามในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมาน อิบนุ อัฟฟาน (ร.ฎ.) (ตารีค ดิมัชก์ : อิบนุ อะสากิรฺ 12/47)

 

ท่านศอฟวาน อิบนุ อัมร์ กล่าวว่า : ฉันเคยเห็นรอยของการก้มสุหญูดที่หน้าผากของท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) และเมื่อครั้งที่อับดุลลอฮฺ (ร.ฎ.) ยังเยาว์วัยนั้น เขาเคยทานอาหารที่เรียกว่า อัล-หัยสฺ (เป็นอาหารที่ทำจากอินทผลัมแห้ง เนยและแป้งทอด) ร่วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) แล้วท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ก็หันหน้ามายังอับดุลลอฮฺและลูบศีรษะของอับดุลลออฺพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า “เด็กคนนี้จะมีชีวิตอยู่ถึง 1 ศตวรรษ” จึงมีผู้ถามขึ้นว่า “โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ หนึ่งศตวรรษนั้นคือกี่ปี?” ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จึงกล่าวว่า “หนึ่งร้อยปี” (ตารีค ดิมัชก์ 12/49)

 

คำพยากรณ์ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ซึ่งเป็นคำบอกเล่าถึงเรื่องอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นเป็นสัจจริงตามที่ท่านกล่าว เพราะท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) มีอายุยืนยาวถึง 100 ปี (หนึ่งศตวรรษ) ท่านเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. ที่ 88 ซึ่งแสดงว่าขณะที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ร่วมรับประทานอาหารกับท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) และบอกว่าเด็กคนนี้จะมีอายุยืนถึง 1 ศตวรรษนั้น ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) มีอายุได้ 12 ปี ท่านอับดุลลอฮฺ (ร.ฎ.) เป็นสาวกคนสุดท้ายในแคว้นชาม (ซีเรีย) ที่เสียชีวิต ซึ่งตรงกับรัชสมัยของเคาะลีฟะฮฺสุลัยมาน อิบนุ อับดิลมะลิก แห่งราชวงศ์อัล-อุมะวียะฮฺ (สียัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอฺ ; อัซ-ซะฮะบียฺ 4/510)