สัจจะพยากรณ์ระบุว่า ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กล่าวอัล-หะดีษบทนี้จะไม่มีชีวิตอยู่หลัง 100 ปีนับจากนั้น

อิมาม อะหฺมัด (ร.ฮ.) บันทึกในตำรามุสนัดของท่านว่า : อบุลยะมานเล่าให้เราทราบว่า ชุอัยบฺบอกแก่เราจากอัซ-ซุฮฺรียฺว่า สาลิม อิบนุ อับดิลลาฮฺ และอบูบักรฺ อิบนุ อบีคอยษุมมะฮฺได้เล่าให้ฉันฟังว่า แท้จริง ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ (ร.ฎ.) กล่าวว่า : “ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ละหมาดอิชาอฺในช่วงท้ายชีวิตของท่าน เมื่อท่านให้สล่ามแล้วท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า

 (( أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هذِه؟ فَإِنَّ عَلى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لايَبْقى مِمَّنْ هُوَ اليومَ عَلى ظَهْر الأَرْضِ أَحَدٌ ))

ความว่า : “พวกท่านจงบอกฉันทีถึงค่ำคืนของพวกท่านนี้? แท้จริงบนหัว (ต้น) ของ 100 ปี จะไม่มีคนหนึ่งในวันนี้ที่เขาผู้นั้นอยู่บนหลังแผ่นดินที่จะคงอยู่” ท่านอับดุลลอฮฺ (ร.ฎ.) กล่าวว่า แล้วผู้คนก็คิดกันไปต่างๆ นาๆ ถึงคำพูดนั้นของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ตามสิ่งที่พวกเขาได้พูดกันเกี่ยวกับ 100 ปีนั้น อันที่จริงท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้กล่าวว่า : บุคคลที่อยู่บนหลังแผ่นดินในวันนี้จะไม่มีผู้ใดเลยที่จะคงอยู่ ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) หมายถึงคนในรุ่นของศตวรรษนั้นจะสิ้นชีวิตลง (อัน-นิฮายะฮฺ ฟิล ฟิตัน วัล-มะลาหิม : อิบนุกะษีร 1/250-251)

 

อัล-หะดีษบทนี้บ่งชี้ว่า ผู้คนในแผ่นดินโลกซึ่งอยุ๋ร่วมสมัยกับท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยส่วนใหญ่จะไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เกิน 100  ปี จะมีบุคคลที่อายุยืนยาวเกิน 100 ปี เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอายุของผู้คนส่วนใหญ่ เช่น ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) และท่านอะนัส อิบนุ มาลิก (ร.ฎ.) เป็นต้น เฉพาะของผู้คนที่อยู่ร่วมศตวรรษเดียวกับท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) หรือว่าครอบคลุมผู้คนในทุกรุ่นของแต่ละศตวรรษว่าจะไม่มีผู้ใดที่มีอายุยืนเกินกว่า 100 ปี นักวิชาการมี 2 ทัศนะในเรื่องนี้ ทัศนะที่ระบุว่าเป็นกรณีเฉพาะของคนที่อยู่ร่วมศตวรรษเดียวกับท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เป็นทัศนะที่ถูกกว่า เพราะมีผู้คนบางส่วนที่มีอายุยืนยาวเกินกว่า 100 ปี ดังที่ทราบกันในประวัติศาสตร์ กระนั้นเราก็จะพบว่าผู้คนโดยส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นกว่า 100 ปี และโดยเฉลี่ยจะมีอายุราว 60-70 ปี เป็นส่วนมาก

 

ดังมีปรากฏในอัล-หะดีษที่ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ (ร.ฎ.) ได้รายงานจากท่าน นบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ว่า : (( عُمْرُ أُمَّتِيْ مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةٍ إلى سَبْعِيْنَ سَنَةٍ )) ความว่า “อายุขัยประชาคมของฉันนั้นจาก 60 ปี ถึง 70 ปี” (อัต-ติรฺมิซียฺ)  หมายความว่า โดยส่วนใหญ่ประชาคมของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จะมีอายุขัยอยู่ระหว่าง 60-70 ปี และมีคนจำนวนไม่มากที่จะมีอายุขัยเลยจาก 70 ปีขึ้นไป ส่วนคนที่จะมีอายุยืนถึง 100 ปีนั้นจะยิ่งมีจำนวนน้อยมากเข้าไปอีก นี่เป็นสัจจะพยากรณ์ที่ท่าน นบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้บอกไว้และเป็นจริงตามนั้น วัลลอฮุอะอฺลัม