ตัฟซีรอัล-กุรอาน :: ซูเราะฮฺยาซีน ตอนที่ 1

อาลี เสือสมิง
อาลี เสือสมิง
ตัฟซีรอัล-กุรอาน :: ซูเราะฮฺยาซีน ตอนที่ 1
/

สถานที่ : มัสญิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพฯ