กฎข้อที่ ๑ ว่าด้วยคำที่ตกอยู่หลังคำ “บัรมุลา” (برمول)

1286

قاعدة يڠفر تام
فد مپتاكن كلمة يڠ جاتوه اى كمدين درفد برمول

ในภาษามลายูนั้น คำที่ตกอยู่หลัง “برمول” (บัรมุลา) ถือเป็นคำขึ้นต้นประโยคหรือที่เรียกในภาษาอาหรับว่า  (مُبْتَدَأٌ) และจะมีคำขยายตามมาเรียกว่า ( خَبْرٌ) ประโยคจึงจะสื่อได้อย่างสมบูรณ์และเข้าใจได้

ตัวอย่าง

…………برمول حيض ايت يأيت داره    (เฮดนั้นคือ เลือด…..)

คำอธิบาย  คำว่า บัรมุลา (برمول) นั้นไม่ต้องแปลแต่ถือเป็นคำขึ้นต้นประโยคโดยบ่งบอกว่า คำที่ตกหลังจากมันเป็น مبتدأ  ซึ่งในประโยคตัวอย่างคือ คำว่า حيض ايت  แปลว่า  “เฮดนั้น”  จะสังเกตว่ามีคำ ايت ตามหลังมาด้วยเพราะ  مبتدأโดยปกติจะเป็นคำนามที่เจาะจง (مَعْرِفَةٌ)  เทียบคำ حيض ايت  ในสำนวนอาหรับว่า الحيض  เพราะ  ايت นั้นเท่ากับ ال ในภาษาอาหรับ

 

ตัวอย่าง

توحيد ايت        (เตาฮีดนั้น)       เทียบกับคำว่า   التوحيد   ในภาษาอาหรับ

صلاة ايت      (การละหมาดนั้น) เทียบกับคำว่า   الصلاة    ในภาษาอาหรับ

فواس ايت     (การถือศิลอดนั้น)  เทียบกับคำว่า الصيام      ในภาษาอาหรับ

ايمان ايت     (การศรัทธานั้น)    เท่ากับคำว่า    الايمان    ในภาษาอาหรับ

อนึ่งประโยค برمول حيض ايت يا ايت داره  เทียบกับประโยค  اَلْحَيْضُ هُوَدَمٌ

บางทีคำขึ้นต้นประโยค  (مبتدأ)  ไม่มีคำว่า برمول  (บัรมู่ลา) นำหน้าก็มีโดยให้พิจารณาสำนวนประโยคเป็นหลัก

ตัวอย่าง

سمبهيڠ ايت تيگ بلس فركارا ركن ۲  “บรรดารู่ก่นของการละหมาดนั้นมี 13 ประการ”

คำอธิบาย  คำว่า سمبهيڠ  ركن ۲  (บรรดารู่ก่นของการละหมาดนั้น) ถือเป็นคำขึ้นต้นประโยค (مبتدأ) โดยไม่มีคำว่า برمول นำหน้า เป็นต้น

 

บางทีคำขึ้นต้นประโยค (مبتدأ) ตกอยู่หลัง دان ก็มี  และเรียก  دان ตัวนี้ว่า دان اسْتِئْنَافِيَّةٌ  คือ  دان เริ่มประโยคใหม่

ตัวอย่าง

دان بارڠ يڠ كنا نجس………..   “และสิ่งซึ่งโดน (เปื้อน) นายิส………..” 

คำอธิบาย دان  ตัวนี้เรียกว่า  دان استئنافية  เริ่มประโยคใหม่  ส่วนคำว่า   بارڠ يڠ    นั้นเป็นคำนามที่ขึ้นต้นประโยค ( مبتدأ )

 

บางทีประโยคก็เริ่มต้นด้วย دان และ  برمولทั้งสองคำโดยถือคำว่า دان เป็นคำขึ้นต้นประโยคใหม่ دان استئنافية และคำนามที่ตกอยู่หลัง برمول  ถือเป็นคำนามแท้ขึ้นประโยค (مبتدأ)

ตัวอย่าง

دان برمول الله تعالى توهن يڠأمة مليهت ………….
“และพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานั้นคือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงแลเห็นยิ่ง”

คำอธิบาย คำว่า دان  ถือเป็น  دان استئنافية  ที่ถูกกล่าวคู่กับคำว่า  برمول  ซึ่งบ่งว่าคำที่ตกอยู่หลังมันนั้น เป็นคำนามแท้ขึ้นต้นประโยค  (مبتدأ) ซึ่งในประโยคตัวอย่างคือ (الله) ตกเป็นคำขึ้นต้นประโยค (مبتدأ)