alisuasaming.org : ถามตอบปัญหาคาใจ

สารบัญปัญหาคาใจ => หมวด : การทำฮัจย์ => : ฉวีวรรณ February 15, 2011, 02:20:19 PM

: การทำฮัจญ. (จ้างเงินให้คนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญแทนปะที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้บุญไหม ?)
: ฉวีวรรณ February 15, 2011, 02:20:19 PM
จ้างเงินให้คนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญแทนปะที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้บุญไหม ?
: ตอบ : การทำฮัจญ.
: admin February 15, 2011, 02:53:20 PM
อนุญาตให้ผู้เป็นทายาท (วาริซฺ) หรือคนอื่นที่ไม่ญาติประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺแทนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าผู้ตายจะได้สั่งเสีย (วะซียะฮฺ) ไว้หรือไม่ก็ตาม


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำตอบนี้ครับ การทำฮัจย์และอุมเราะฮ์แทนพ่อแม่ที่เสียไปแล้วหรือยังมีชีวิต นั้นทำได้หรือไม่  (http://www.alisuasaming.com/index.php/webbord/19---/939--#940)
: ตอบ : การทำฮัจญ.
: ฉวีวรรณ February 15, 2011, 03:08:05 PM
แล้วพ่อที่เสียไปแล้วจะได้บุญ ไหมค่ะ ?
: ตอบ : การทำฮัจญ. (จ้างเงินให้คนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญแทนปะที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้บุญไหม ?)
: อาลี เสือสมิง April 24, 2011, 10:14:51 PM
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ตามทัศนะที่มีน้ำหนักของนักวิชาการ ถือว่าผู้จ้างได้ผลบุญเนื่องจากการจ่ายค่าโสหุ้ยในการเดินทางให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้ตายที่ถูกทำฮัจญ์แทนให้นั้นก็ได้รับผลบุญของการทำฮัจญ์ของผู้รับจ้าง และตัวผู้รับจ้างก็ไดรับผลบุญในการทำฮัจญ์แทนให้แก่ผู้เสียชีวิตนั้น

والله اعلم بالصواب