alisuasaming.org : ถามตอบปัญหาคาใจ

สารบัญปัญหาคาใจ => หมวด : หนังสือ ภาษา ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไป => : มุอาวียะฮ์ November 11, 2015, 08:56:51 PM

: คำนำหน้าชื่อ
: มุอาวียะฮ์ November 11, 2015, 08:56:51 PM
อาจารย์ครับ ทำไมคนมลายูถึงมีคำว่าหวันนำหน้าชื่อครับ(เห็นเขาเรียกต่อๆสืบกันมารุ่นสู่รุ่น)
ยกตัวอย่างเช่น หวันอับดุลเราะมาน, หวันอับดุลฮากิม เป็นต้น
มันมีที่มาอย่างไรเหรอครับอาจารย์
: Re: คำนำหน้าชื่อ
: อาลี เสือสมิง May 16, 2016, 10:19:47 PM
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

คำว่า วัน หรือ หวัน (وان) เป็นฉายาหรือคำเรียกนำหน้านามชื่อ (ڬلران) อย่างไม่เป็นทางการสำหรับสามัญชนที่มิใช่ราชวงศ์ เป็นคำย่อหรือกร่อนมาจากคำว่า ตุวัน (ต่วน) (توان) (กอมูส ปุสตะกอ หน้า 964)


และคำว่า ตุวัน (توان) หมายถึง นาย (เทียบภาษาอาหรับว่า สัยยิด หรือ ท่านในภาษาไทยนั่นเอง) (กอมุส ปุสตะกอ หน้า 161) ถ้านำคำว่า กู (كو) มาต่อท้ายว่า ตวนกู – ตุวันกู (توانكو) ก็จะหมายถึง ฯพณฯ ท่าน หรือ เอ็กซ์เลนซียฺ ในภาษาอังกฤษ ถ้าใช้สำนวนว่า ยังดิเปิรฺตุวัน (يڠ دقر توان) ก็จะหมายถึงกษัตริย์ หรือพระราชธิบดี หรือผู้ปกครองที่ทรงอำนาจ แต่ถ้าใช้สำนวนว่า “ยังดิตุวันอะฆง” (يڠ دتوان اڬوڠ) ก็จะหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดของสหพันธ์รัฐมาเลเซียที่จะถูกเลือกจากบรรดาสุลต่านมลายูให้ดำรงตำแหน่งพระราชาธิบดีเป็นเวลา 5 ปี (กอมูส ปุสตะกอ หน้า 161)


คำเรียกนำหน้าชื่อ เช่น ตุวัน (หวัน) , กู , นิ , เจ๊ะ เป็นต้น โดยมากเมื่อต้นตระกูลมีคำเรียกเช่นนั้น ลูกหลานที่สืบมาก็จะมีคำเรียกนำหน้าชื่อตามมาด้วย เรียกว่า เป็นฉายาหรือคำเรียกประจำตระกูล (ڬلرڤوستاك) บางทีก็กลายเป็นนามสกุลไปก็มี เช่น วันแอเลาะ , วันมูดา หรือ หวันมูดา เป็นต้น

والله اعلم بلصواب