alisuasaming.org : ถามตอบปัญหาคาใจ

สารบัญปัญหาคาใจ => หมวด : หะล้าลหะรอม และมุอามะลาต => : ผู้อ่อนแอ December 15, 2015, 02:19:21 PM

: ธุรกิจแชร์ลูกโซ่
: ผู้อ่อนแอ December 15, 2015, 02:19:21 PM
 salam
อยากสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับธุรกิจที่คล้ายๆ กับแชร์ลูกโซ่ที่เค้าทำกัน แต่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมาย คนอิสลามเข้าร่วมทำธุรกิจได้ด้วยหรือไม่ครับ
: Re: ธุรกิจแชร์ลูกโซ่
: อาลี เสือสมิง May 16, 2016, 10:51:00 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ถ้าบริษัทที่ทำธุรกิจนั้นจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายและมิใช่บริษัทแชร์ลูกโซ่ ตลอดจนธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนา รวมถึงไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน ก็อนุญาตให้มุสลิมเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทนั้นได้ เพราะแค่คล้ายกับแชร์ลูกโซ่แต่มิใช่แชร์ลูกโซ่ แต่ถ้าเป็นบริษัทแชร์ลูกโซ่จริงๆ ก็ไม่อนุญาตเพราะเป็นการทำธุรกิจที่มีการหลอกลวงและแอบแฝง


การนำเอาทรัพย์สินไปกระทำการที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดความสูญเสียหรือทำให้เสียทรัพย์เป็นสิ่งต้องห้าม ทั้งนี้ถึงแม้ว่าบริษัทแชร์ลูกโซ่นั้นจะจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายก็ตาม เพราะเป็นไปได้ว่าการจดทะเบียนนั้นเป็นเพียงฉากบังหน้าเท่านั้น และในกรณีของบริษัทหรือธุรกิจใดๆ ก็ตามที่ถูกต้องตามกฏหมาย แต่มีการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการผลิต ค้าขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ขัดต่อหลักการของศาสนา เช่น สุรา เป็นต้น หรือเป็นบริษัทในระบบดอกเบี้ยโดยตรง ก็ไม่อนุญาตให้มุสลิมเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทในลักษณะดังกล่าว

والله أعلم بالصواب