หมวด : เฏาะฮาเราะฮฺ

หัวข้อ

<< < (10/11) > >>

[1] สับสน (ขี้เป็ดขี้ไก่ - ตัวเงินตัวทอง)

[2] อย่างไร (การทำตะยำมุม)

[3] ทำตะยัมมุมกับแป้งทาตัวได้ไหมครับ?

[4] หนังสือหรือกีตาบของเราถูกนายิสนั้นควรมีการทำความสะอาดอย่างไร ?

[5] การทำความสะอาด (น่ายิสหมู และสุนัข,น้ำลายสุนัข)

[6] การอาบน้ำละหมาดบริเวณที่เป็นแผล

[7] เจาะหู

[8] กินเนื้ออูฐ (กินเนื้ออูฐเสียน้ำละหมาด)

[9] อยากรู้จริงๆ (การอาบน้ำละหมาด)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version