หมวด : การละหมาด

หัวข้อ

(1/29) > >>

[1] มีริดสีดวงโผล่ออกมามันไม่ยุบเข้าไปเราจะละหมาดได้หรือไม่ค่ะ

[2] การละหมาดดุฮา การอาบนำ้ละหมาด การซิกรุลอฮฺ

[3] การให้สลามในการละหมาด

[4] การเป็นอีหม่ามของคนมัสบู๊ก

[5] การเชือดสัตว์ / ย้ายที่ละหมาดสุนัต

[6] อีหม่ามชาฟีอีว่าอย่างไรการลูบหน้าหลังให้สลามและการวางมือบนหน้าอกหลังจากรู่กัวะ

[7] ละหมาด (ละหมาดจนเสร็จ แล้วพบว่ามีน่ายิสอยู่ที่ร่างกาย)

[8] ปัญหาเรื่องการเนี๊ยตละหมาดตอนตักบีร

[9] คำกล่าวขณะรุกัวะและขณะสูญูด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version