หมวด : ญ่านาซะฮฺ

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] การขุดหลุมฝังศพ

[2] ญะนาซะฮ์ผู้หญิงตายทั้งกลม

[3] วิธีการจัดการศพ (เด็ก) ที่ตายในครรภ์มารดา

[4] ชี้แจงกรณีการปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชเศรษฐกิจในสุสาน...

[5] หลักฐานการปลูกต้นไม้บนกุโบ้ร

[6] การชันสูตรมัยยิด

[7] อ่านดุอาหลังละหมาดญานซะห์

[8] ขยับ มัยยิต 3 ครั้ง เขียน อัลเลาะห์ มูฮัมมัด หน้าผาก มัยยิต

[9] การเฝ้ากุโบร์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version