หมวด : ญ่านาซะฮฺ

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] จะ ว่า ยังงัย (คำสั่งเสียของผู้ตาย ให้เคลื่อนย้ายศพไปยังอีกสถานที่หนึ่ง)

[2] การปฏบิติก่อนละหมาดญานาซะ

[3] สิ่งปลูกสร้างในกุโบร

[4] อ่านกุรอานให้คนตาย/เมื่อตายใหม่ๆ มีการเยี่ยมกุบูรฺทุกๆ เช้า

[5] การก่ออิฐรอบกุโบร์

[6] การอาบน้ำมัยยิต

[7] การที่อิหม่ามหันมาถามว่า “\"ท่านจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับมัยยิตนี้\" เป็นบิดอะฮฺหรือไม่

[8] มายัด (การวางมัยยิตขณะละหมาดหรือการฝัง, อ่านตัลกีนขณะกำลังฝัง, ผลบุญของการละหมาดคนตาย)

[9] อยากทราบ (คนที่ตายชาเฮด จำเป็นต้องละหมาดญานาซะฮฺ หรือไม่?)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version