หมวด : ซะกาต

หัวข้อ

(1/6) > >>

[1] ออกซะกาตก่อนกำหนด

[2] ซะกาตเงินเดือน

[3] ติดหนี้เป็นล้านจ่ายซากาตได้ไหม

[4] ภรรยาสามารถออกซะกาตฟิตเราะห์แทนสามีได้ใหม

[5] เรื่อง อาแมนเก็บซากาต

[6] หลานจ่ายซากาตให้กับ ปู่ , ย่า , ตา , ยาย

[7] ซะกาต (คนมิสกีนที่ไปประกอบอาชีพ)

[8] ซากาตกองทุนหมู่บ้าน

[9] จ่ายซากาตนอกพื้นที่ที่อาศัยใด้ไหม /และกับญาติพี่น้อง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version