หมวด : ซะกาต

หัวข้อ

<< < (2/6) > >>

[1] การจ่ายซะกาต

[2] ซะกาต // วะกัฟ // ทรัพย์สินและลูกหลาน

[3] ซะกาตสัตว์

[4] ซะกาตยางพาราและปาล์มน้ำมัน

[5] ทำประกันชีวิตต้องต่ายซากาตหรือไม่

[6] เรื่องการจ่ายซะการ

[7] อยากทราบพิกัดของทรัพย์สิน ที่วาญิบต้องจ่าย ซากาต

[8] การจ่ายซะกาตให้มุสลิมที่ไม่ละหมาด

[9] เกี่ยวกับผู้มีสิทธิรับซากาต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version