หมวด : การถือศีลอด และเดือนเราะมะฎอน

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] สงสัยในหลักการ เห็นที่ไหนตามได้ทั่วโลก

[2] ถือศีลอด

[3] ถ้าเราไม่ได้ถือศีลอดตลอดรอมฎอนต้องชดใช้อย่างไรครับ?

[4] อยากถามเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันปกติ

[5] การคิดซะกาต+บวช 6+ส่งฝาชิงรางวัล+สถานการณ์ในอียิปต์

[6] ดูเวลากินข้าวซูโฮรผิด

[7] การแคะหูทำให้เสียศิลอดหรือไม่

[8] คำกล่าวออกซะกาตฟิต

[9] ระยะเวลาการถือศีลอดชดใช้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version