หมวด : การทำฮัจย์

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ทำอุมเราะหก่อนทำฮัจ

[2] ขอคำยืนยัน กรณี \\

[3] การไปทำฮัจย์ของภรรยาที่สามีเสียชีวิต

[4] เรื่องตอวาฟรูกุ่นต่อครับแล้วจะตะฮััลลุลยังไงครับ

[5] ผู้หญิงมีประจำเดือนกับการตอวาฟรูกุ่น

[6] การทำฮัจญ. (จ้างเงินให้คนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญแทนปะที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้บุญไหม ?)

[7] การทำฮัจย์

[8] วาญิบต้องไปทำฮัจญ์หรือไม่?

[9] การทำฮัจย์และอุมเราะฮ์แทนพ่อแม่ที่เสียไปแล้วหรือยังมีชีวิต นั้นทำได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version