หมวด : อิบาดะฮฺอื่นๆ, ฟะฎออิลุ้ลอะม้าล

หัวข้อ

<< < (9/9)

[1] การยกมือขอดุอาหลังละหมาด

[2] ยกเลิกการนะซัรได้หรือไม่

[3] ดูอาร์ครอบจักรวาล

[4] ดุอา (ยกมือขอดุอาในขณะที่คอเต็บอ่านดุอาในคุตบะที่ 2)

[5] ซิเกร \"ฮู\"

[6] เลี้ยงฉลองกันบนมนุษย์ (รายอแน)

[7] การอ่านกรุอ่าน การซิกรุลลอฮ์ การดุอา ล้อมวงเป็นกลุ่ม ถือเป็นบิดอะฮ์ดอลาละหรือไม่

[8] ซอลลอลลอฮฺ

[9] ออกอีดโดยไม่ดูดวงจันทร์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version