คำถามที่รอคำตอบ

หัวข้อ

(1/8) > >>

[1] การอ่านแบบกอรี

[2] การฆาตกรรม

[3] นายิส

[4] จัดฟัน

[5] ละหมาดสุนัตแล้วซูยูดสะวียอีกหรือไม่

[6] หุ้นที่อยู่ในสหกรณ์ออมทรัยพ์ ต้องจ่ายซะกาตหรือไม่

[7] กินซะโฮรไม่ทัน

[8] เป็นริดสีดวงกับการถือศิลอด

[9] การจ่ายซากาต

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version