หมวด : ฮัดย์ อุฎหิยะฮฺ กุรบ่าน อะกีเกาะฮฺ

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] การทำอากีเกาะห์สำหรับเด็กที่เสียชีวิตไปแล้ว สามารถทำได้หรือไม่

[2] ถามเรื่องการออก อีด อีดิ้ลอัฎฮา คับ

[3] ฮุกุมของศาสนาชี้ชัดอย่างไรคะ ? (เชือดวัวแล้วพบว่ามีลูกวัวตายอยู่ในท้องแม่)

[4] เนียตกรุบานทำอย่างไร

[5] กุรบ่าน (ทำกุรบ่านให้กับคนที่ตายไปแล้วได้หรือไม่)

[6] กุรบาน ซะกาต

[7] การทำกุรบ่าน (ต้องอยู่ร่วมขณะเชือดหรือไม่)

[8] แพะเขาหัก ทำอากีเกาะฮ์ หรือกุรบานได้ไหม

[9] สัตว์นาซาร (อื่นจากกุรบ่านและอากีเกาะห์) เจ้าของสามารถรับประทานได้หรือเปล่า

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version