หมวด : ฮัดย์ อุฎหิยะฮฺ กุรบ่าน อะกีเกาะฮฺ

หัวข้อ

<< < (3/4) > >>

[1] การทำอากีเกาะฮ์

[2] อุดฮียะห์

[3] ปัญหากุรบ่าน

[4] สับสน (เรื่องกุรบาน)

[5] ความสำคัญของ10วันแรกของเดือนซุลฮิจยะห์และการทำกรุบาน

[6] กุรบาน (เชือดได้กี่วัน, ใครรับได้และไม่ได้, การแบ่งส่วนกุรบาน)

[7] ด่วนๆ ด่วนอยากทราบ (การบนบานว่าจะเชือดวัว ผู้บนบานสามารถกินเนื้อนั้นได้หรือไม่)

[8] อยากทราบด่วนที่สุด (ผู้ที่บนบานห้ามในการกินเนื้อที่บนบาน)

[9] เนื้อกุรบ่านคนต่างศาสนิกกินได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version