หมวด : ฮัดย์ อุฎหิยะฮฺ กุรบ่าน อะกีเกาะฮฺ

หัวข้อ

<< < (4/4)

[1] กุรบ่านต่อ (เชือดกุรบ่านแต่ไม่แจกเนื้อสดเลย นำมาแกงทำบุญทั้งหมด)

[2] ปัญหาเรื่องกุรบาน (แพะอายุ 1 ปี, 1 ส่วนต่อ 1 ครอบครัว, กุรบานฮัจยี)

[3] กุรบาน (คนกาเฟรมากินด้วย)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version