หมวด : ฮัดย์ อุฎหิยะฮฺ กุรบ่าน อะกีเกาะฮฺ

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] กุรบาน

[2] ลักษณะของแพะที่นำมาทำกุรบาน-อะกีเกา

[3] เชือดกุรบ่านหรืออากีเกาะฮฺ กับ ถาด ร่มกาง กาใส่น้ำ ผ้าขาว

[4] เหนียตทั้งสองอย่างในส่วนเดียวกัน(ขอมาอัฟด้วยครับที่ถามไปครั้งก่อนไม่ละเอียด)

[5] ในตัวเดียวกัน

[6] การทำกุรบ่าน

[7] เรื่องของกุรบาน

[8] กระดูกสัตว์กุรบานทำอย่างไรดี

[9] สัตว์ที่นำมาใช้ทำอากีเกาะห์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version