หมวด : การทำวะกั๊ฟ เกี่ยวกับมัสยิด

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] สร้างอาคารบนมัสยิด

[2] การวากอฟ(อุทิศถาวรวัตถุ)

[3] ทีดินวากัฟ

[4] อิหม่ามไม่เซ็นอนุมัติให้

[5] คนกับมัสยิด

[6] การวากัฟ

[7] สร้างรั้วรอบมักบาเราะห์เมากูฟะฮ์ได้หรือไม่

[8] การขุดลอกที่ดินวากาฟ

[9] เครียกัลไม่ลง สองมัสยิด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version