หมวด : การทำวะกั๊ฟ เกี่ยวกับมัสยิด

หัวข้อ

<< < (2/4) > >>

[1] เงินจากภาครัฐช่วยต่อเติมมัสยิด

[2] บอกด้วยครับด่วนวิธีเหนีนตวากัฟ

[3] การเป็นอีหม่าม

[4] การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างที่ถูกวากัฟเอาไว้

[5] การจัดงานหาเงินเพื่อสร้างมัสยิด

[6] การบูรณะมัสยิด

[7] มอบหมายให้ผู้อื่นทำการวากอฟให้

[8] คุณสมบัติผู้ที่ควรได้รับเลือกเป็นโต๊ะอีหม่าม

[9] ที่วากัฟ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version