สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การทำฮัจย์

การทำฮัจญ. (จ้างเงินให้คนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญแทนปะที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้บุญไหม ?)

(1/1)

ฉวีวรรณ:
จ้างเงินให้คนอื่นไปประกอบพิธีฮัจญแทนปะที่เสียชีวิตไปแล้ว จะได้บุญไหม ?

admin:

--- อ้างถึง ---อนุญาตให้ผู้เป็นทายาท (วาริซฺ) หรือคนอื่นที่ไม่ญาติประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺแทนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ว่าผู้ตายจะได้สั่งเสีย (วะซียะฮฺ) ไว้หรือไม่ก็ตาม
--- End quote ---


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคำตอบนี้ครับ การทำฮัจย์และอุมเราะฮ์แทนพ่อแม่ที่เสียไปแล้วหรือยังมีชีวิต นั้นทำได้หรือไม่

ฉวีวรรณ:
แล้วพ่อที่เสียไปแล้วจะได้บุญ ไหมค่ะ ?

อาลี เสือสมิง:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ตามทัศนะที่มีน้ำหนักของนักวิชาการ ถือว่าผู้จ้างได้ผลบุญเนื่องจากการจ่ายค่าโสหุ้ยในการเดินทางให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้ตายที่ถูกทำฮัจญ์แทนให้นั้นก็ได้รับผลบุญของการทำฮัจญ์ของผู้รับจ้าง และตัวผู้รับจ้างก็ไดรับผลบุญในการทำฮัจญ์แทนให้แก่ผู้เสียชีวิตนั้น

والله اعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version