สมาชิกเสวนา > ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมัสยิดอับดุลลานุสรณ์ ตลาดบางบัวทอง นนทบุรี

(1/1)

งานมัสยิดอับดุลลานุสรณ์:
salam ขอเชิญร่วมงานมัสยิด
อับดุลลานุสรณ์ ตลาดบางบัวทอง
23 กรกฎาคม 2554
 ต่วนฮัจญีฟาอีซฺ อันนะฮฺดี
ผู้บริหารโรงพิมพ์อันนะฮฺดีพริ้นติ้ง ประธานในพิธี
ฟังการบรรยายธรรมโดย อ.อุมัร เจริญสุข
ชมการทดสอบการอ่านอัลกุรอานแบบมุร็อตตั้ลเยาวชนกว่า 20 สถาบัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version