สมาชิกเสวนา > ข่าวประชาสัมพันธ์

Arabic Camp ค่ายภาษาอาหรับ

(1/1)

ค่ายภาษาอาหรับ โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา:
Arabic Camp
ภาษาอาหรับ โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา[/b]

เรียนรู้ : ทักษะด้านภาษาอาหรับ การฟัง พูด อ่าน เขียน และฝึกบทสนทนาที่ใช้ได้จริง
เสริมสร้าง : ศักยภาพในการใช้ภาษาอาหรับ ทั้งฟุสฮะฮ์, อามมี่ยะฮ์(ภาษาพื้นเมืองของชาวอียิปต์) ศัพท์การเมือง และศัพท์หนังสือพิมพ์
เพลิดเพลิน : กับกิจกรรมนันทนาการและเกมส์ต่างๆ อาทิ การเล่านิทานภาษาอาหรับ, ละครภาษาอาหรับ, การแข่งขันกีฬาสี
โดย : อาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
ตั้งแต่ : วันที่ 24 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2555
คุณสมบัติ : นักเรียนชาย หญิง ซึ่งมีพื้นฐานภาษาอาหรับ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 หรือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ค่าใช้จ่าย : คนละ 1000 บาท (อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมที่พัก)
ณ  โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา ซอยพัฒนาการ 18 สวนหลวง กทม 10250
ติดต่อสอบถาม :  02 7172753, 083 1891072 (อ.อักรีมา กรเกษม)
         www.pattanakarnying.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version