สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การทำวะกั๊ฟ เกี่ยวกับมัสยิด

การขุดลอกที่ดินวากาฟ

(1/1)

guresh:
อัสลามมูอลัยกุม วาเราะห์มาตุ้ลเลาะห์
         เรื่องมีอยู่ว่า มีมัสยิดแห่งหนึ่ง ได้รับสนับสนุนโครงการจาก อบต.เพื่อทำการก่อสร้าง ลานคอนกรีตเอนกประสงค์
รอบมัสยิด ชึ่งลานคอนกรีตนี้ จะต้องเทคอนกรีตให้มีความหนา 15 ซม.ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กำหนดไว้ แต่ถ้าเทพื้นไปแล้วระดับพื้นคอนกรีต จะสูงกว่า พื้นภายในมัสยิด จึงจำเป็นต้องขุดลอกดินเดิมออก จึงมีชาวบ้านหลายคนและกรรมการมัสยิดรวมทั้งอีหม่าม ได้คัดค้านว่า \"ที่ดินตรงนี้เป็นที่วากาฟ ไม่สามารถขุดดินไปทิ้งที่อื่นได้ แต่ถ้าจะทิ้งในมัสยิดก็ไม่มีที่ให้ทิ้ง \"
       จะลดความหนา ของพื้นก็ไม่ได้ เพราะมันเป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพราะลานเอนกประสงค์นี้ ก็จะใช้เป็นที่จอดรถด้วย เรื่องดังกล่าวนี้ มีทางออกตามหลักการศาสนาไว้อย่างไรครับ
   ท้ายนี้
      ขออัลเลาะห์โปรดประทาน เราะห์มัต สลามัต และสุขภาพที่ดีแด่ อาจารย์อาลี เสือสมิงและครอบครัวด้วยครับ

อาลี เสือสมิง:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ที่ดินวะกัฟซึ่งเป็นส่วนของลานมัสญิดนั้นผู้ทำวะกัฟมีเป้าหมายในการอุทิศให้แก่มัสญิดเพื่อใช้ทำประโยชน์ เช่น เป็นลานเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมและจอดรถของผู้มาประกอบศาสนกิจที่มัสญิด เป็นต้น


การดูแลและตัดสินใจในการทำประโยชน์ในที่ดินจึงเป็นสิทธิของผู้ดูแล (อัน-นาซิรฺ) คือคณะกรรมการบริหารมัสญิด ทั้งนี้เมื่อไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของผู้ทำวะกัฟ เมื่อคณะกรรมการมัสญิดมีมติให้ปรับสภาพลานของมัสญิดเป็นลานคอนกรีตก็ย่อมสามารถกระทำได้ ถึงแม้ว่าจะต้องมีการขุดลอกหน้าดินบางส่วนออกไปเพื่อปรับพื้นที่โดยให้ขุดลอกหน้าดินเท่าที่จำเป็น


ดินส่วนที่เหลือนั้น เมื่อไม่สามารถย้ายไปถมในพื้นที่ของมัสญิดส่วนอื่น ก็ให้พิจารณาว่ามีพื้นที่ของกุโบรฺหรือไม่ ถ้ามีก็ให้นำดินส่วนที่ขุดลอกนี้ไปถมที่ของกุโบร์ แต่ถ้าไม่มีพื้นที่ของกุโบร์หรือไม่มีกุโบร์สำหรับมัสญิดนั้นอีกก็ให้ดูว่ามีมัสญิดใกล้เคียงหรือกุโบร์ของมัสญิดอื่นที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ ถ้ามีก็ให้ขนย้ายดินที่ขุดลอกนั้นไปยังมัสญิดใกล้เคียงหรือกุโบร์ของของมัสญิดที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งประสงค์จะได้ดินนั้น แต่ถ้าไม่มีก็คงต้องกันพื้นที่ส่วนหนึ่งของลานเอนกประสงค์ที่จะเทคอนกรีตนั้นเอาไว้เพื่อกองดินที่ขุดลอกไว้


เมื่อเทพื้นคอนกรีตในลานเอนกประสงค์ในส่วนที่ปรับหน้าดินแล้วก็ให้ทำการก่อกระถางต้นไม้ที่อยู่ริมขอบลานเอนกประสงค์โดยก่อให้สูงพอสมควร (เพื่อมีก้นกระถางที่ลึกแต่ไม่ต้องกว้างเกินไป) แล้วเคลื่อนย้ายดินที่กองเอาไว้นำไปใส่ในกระถางต้นไม้ที่ทำการก่อเอาไว้ หากย้ายดินได้ทั้งหมดก็ถือว่าเสร็จสิ้น


แต่ถ้ายังมีกองดินเหลืออยู่อีกและพื้นที่ของลานเอนกประสงค์ยังคงต้องเทคอนกรีตในส่วนนี้อีกเพื่อให้เต็มพื้นที่ก็ให้ย้ายกองดินที่เหลือเอามาพักในส่วนของลานเอนกประสงค์ที่เทคอนกรีตและทำการก่อกระถางต้นไม้เอาไว้แล้ว เมื่อเทคอนกรีตในลานเอนกประสงค์ส่วนสุดท้ายนี้แล้ว ก็ให้ก่อกระถางต้นไม้ในลักษณะเดียวกันโดยเผื่อช่องว่างสำหรับรถที่จะเข้าออก


เทลานเอนกประสงค์ส่วนนี้เสร็จแล้วก็ให้ก่อกระถางต้นไม้ตามที่ว่ามา แล้วนำกองดินที่พักไว้บนลานคอนกรีตมาใส่กระถางต้นไม้ ถึงตอนนี้ดินที่ขุดลอกก็อาจจะเหลือน้อยเต็มทีหรือไม่ก็ถูกใส่กระถางต้นไม้หมดแล้ว ถ้ายังมีเหลืออยู่อีกก็ให้กองเอาไว้มุมหนึ่งมุมใดแล้วค่อยทยอยนำไปใส่กระถางต้นไม้จนหมด


ก็ลองนำวิธีที่เสนอให้ไปพิจารณาดูครับ

والله ولي التوفيق

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version