เรื่องสามีถูกตัวภรรยาเสียน้ำละหมาด? (ทัศนะของท่าน อุมัร อิบนุ อัล-คอฏฏอบ)  (อ่าน 5245 ครั้ง)

คนใต้

  • บุคคลทั่วไป
มีฮาดิษว่าท่านนบีถูกตัวภรรยาแล้วไปละหมาดโดยไม่อาบน้ำละหมาด
คอลีฟะห์อูมัรว่าสามีถูกตัวภรรยาน้ำละหมาดเสีย
ช่วยอธิบายหน่อยครับอาจารย์

อาลี เสือสมิง

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2179
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

นักวิชาการที่มีทัศนะว่าการกระทบผู้หญิงไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดซึ่งมีรายงานจาก อิบนุ อับบาส , อะฏออฺ ฏอวุส , มัสรู๊ก , อัล-หะสัน , สุฟยาน อัษเษาวฺรียฺ และอบูหะนีฟะฮฺ (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุม) อาศัยหลักฐานจากหะดีษของหะบีบ อิบนุ อบีษาบิตฺ จากอุรวะฮฺ จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ว่า :

“แท้จริงท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้จุมพิตภรรยาบางคนของท่านแล้วต่อมาท่านก็ออกไปละหมาดโดยไม่ได้อาบน้ำละหมาด”

และจากอบี เราวฺกิน จากอิบรอฮีม อัตตัยมียฺ จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ว่า

“แท้จริง ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยจุมพิตภายหลังการอาบน้ำละหมาด ต่อมาท่านก็ไม่ได้กลับมาอาบน้ำละหมาดใหม่”


นักวิชาการฝ่ายที่ถือว่าการกระทบผู้หญิงทำให้เสียน้ำละหมาดในกรณีที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น ซึ่งตามทัศนะฝ่ายนี้ ท่านอุมัร อิบนุ อัล-คอฏฏอบ , อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ด , อับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร , ซัยดฺ อิบนุ อัสลัม , มักหู๊ล , อัช-ชะอฺบียฺ , อัน-นะเคาะอียฺ , อะฏออฺ อิบนุ อัส-สาอิบฺ อัซ-ซุฮฺรียฺ , ยะหฺยา สะอีด อัล-อันศอรียฺ , เราะบีอะฮฺ และ สะอีด อิบนุ อับดิลอะซีซฺ ตลอดจนเป็นหนึ่งในสองริวายะฮฺจากอัล-เอาวฺซาอียฺ


นักวิชาการฝ่ายนี้ซักค้านว่า หะดีษของหะบีบ อิบนุ อบีษาบิตฺ เป็นหะดีษเฎาะอีฟด้วยมติเห็นพ้องว่าบรรดานักท่องจำหะดีษ ส่วนหนึ่งที่ระบุว่าเป็นหะดีษเฎาะอีฟคือ สุฟยาน อัษเษาวฺรียฺ , ยะห์ยา อิบนุ สะอีด อัล-ก็อฏฏ็อน , อะหฺมัด อิบนุ หั่มบัล , อบูดาวูด , อบูบักร อัน-นัยสาบูรียฺ , อบุลหะสัน อัดดาเราะกุฏนียฺ , อบูบักรฺ อัล-บัยฮะกียฺ และท่านอื่นๆ จากนักวิชาการรุ่นก่อนและรุ่นหลัง


ทั้งนี้อิมาม อะหฺมัด และอบูบักร อัน-นัยสาบุรียฺและท่านอื่นๆ กล่าวว่า หะบีบผิดพลาดจากการจุมพิตของผู้ถือศีลอดไปเป็นจุมพิตในเรื่องอาบน้ำละหมาด และสุฟยาน อัษ-เษาวฺรียฺ กล่าวว่า หะบีบไม่ได้เล่าหะดีษแก่เรานอกจากเล่าจาก อุรวะฮฺ อัล-มุซะนียฺ หมายความว่า มิได้เล่าจาก อุรวะฮฺ อิบนุ อัซ-ซุบัยฺร์ และอุรวะฮฺ อัล-มุซะนียฺ เป็นบุคคลนิรนาม (มัจญ์ฮู้ล)


หะดีษที่ถูกต้องจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) คือ “ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยจุมพิตในสภาพที่ท่านถือศีลอด” แต่ถ้าหะดีษของหะบีบนี้เศาะฮีหฺก็ตีความได้ว่าเป็นการจุมพิตเหนือสิ่งปกปิดกั้น (เช่น ผ้าปิดหน้า) เพื่อเป็นการรวมบรรดาหะดีษเข้าด้วยกัน


ส่วนหะดีษของอบี เราวฺกิน  นั้น ยะหฺยา อิบนุ มะดีน และนักวิชาการท่านอื่นๆ ถือว่าเฎาะอีฟ และอิบรอฮีม อัต-ตัยมียฺนั้นไม่เคยได้ยินหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) ทำให้หะดีษนี้เป็นหะดีษเฎาะอีฟฺ มุรสัล (กิตาบ อัล-มัจญมูอฺ ชัรหุลมุฮัซซับ เล่มที่ 2 หน้า 36-37)ส่วนฮาดิษของท่านอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ (ร.ฎ.) นั้น รายงานโดยมาลิก จากอิบนุ ชิฮ๊าบฺ จากสาลิม อิบนิ อับดิลลาฮฺ อิบนิ อุมัร จากบิดาของเขา (คือ ท่านอุมัร (ร.ฎ.)) กล่าวว่า

“การที่ผู้ชายจุมพิตภรรยาของตนและจับต้องนางด้วยมือเป็นส่วนหนึ่งจากการกระทบ (มุลามะสะฮฺ) ฉะนั้น ผู้ใดจุมพิตภรรยาของตน หรือสัมผัสจับต้องลูกคลำนางด้วยมือของเขา ผู้นั้นจำต้องอาบน้ำละหมาด”

หะดีษบทนี้มีสายรายงานที่เศาะฮีหฺเป็นที่สุด ซึ่งอิมาม มาลิก (ร.ฮ.) และอิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ตลอดจนสานุศิษย์จากท่านทั้งสองได้อ้างเป็นหลักฐานในเรื่องการกระทบภรรยาทำให้เสียน้ำละหมาด (อ้างแล้ว 2/36)

والله أعلم بالصواب