สมาชิกเสวนา > ข่าวประชาสัมพันธ์

รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์

(1/9) > >>

admin:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

สรุปยอดบริจาค ณ วันที่ 1 กันยายน 55

1. ได้รับบริจาคด้วยตนเอง  จำนวน 1,000 บาท

2. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 1,000 บาท

[strike]หักค่าโดเมนเว็บ alisuasaming.com  350 บาท[/strike]

ยอดคงเหลือ  1650 บาท

3. ได้รับบริจาคด้วยตนเอง  จำนวน 1,000 บาท

4. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 300 บาท

5. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 500 บาท

6. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 3,000 บาท

7. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 500 บาท

8. ได้รับบริจาคเข้า ธ.อิสลาม  จำนวน 12,000 บาท

9. ได้รับบริจาคเข้า ธ.อิสลาม  จำนวน 1,000 บาท

10. ได้รับบริจาคเข้า ธ.กรุงเทพ  จำนวน 500 บาท

ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 20,450   บาท

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ  เราสามารถต่อค่าเช่าพื้นที่ได้เกือบ 2 ปี
ญ่าซากุมุลลอฮุค็อยรอน
ทางเว็บฯ ขอขอบคุณ
และขอให้อัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีของทุกท่านที่ร่วมกันบริจาค

admin:
ได้รับบริจาคเมื่อ  Date : 28-Aug-12   Time : 17:12

จำนวน 1,000 บาท  

ยอดบริจาค ทั้งสิ้น  21,450 บาท

admin:
ได้รับบริจาคเมื่อ Date : 31/8/12

จำนวน 800 บาท

ยอดบริจาค ทั้งสิ้น 22,250 บาท

ฟารีด:
salam
ขอรายละอียดบัญชี ธ.ที่จะบริจาคหน่อยครับ อยากมีส่วนร่วมด้วยครับ

admin:
ยอดยกมา 22,250 บาท

- ต่ออายุพื่้นที่ 9 เดือน = 9,000
- ค่าโดเมน 2 โดเมน  = 700

คงเหลือ  12,550

+ ได้รับบริจาคผ่านมาทางอาจารย์อาลี 2,000

+ ได้รับบริจาคทาง ธ.อิสลาม จำนวน 1,000
(แจ้งผ่านกระทู้ http://www.alisuasaming.com/index.php/webboard/5/2750#2753)

+ ได้รับบริจาคผ่าน ธ.กรุงเทพ 3,000
แจ้งผ่าน sms มือถือ จากคุณธนากรณ์

รวมยอดคงเหลือ  18,550

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version