สมาชิกเสวนา > ข่าวประชาสัมพันธ์

รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์

<< < (9/9)

admin:
ยอดบริจาคระหว่าง มิ.ย.61-พ.ค.62

ประจวบ 500
คลองแปด 500

ibank
11/07/61 +300
04/02/62 +200

BBL
09/07/61 +1000
26/07/61 +5500
16/08/61 +1000
05/09/61 +1000
28/09/61 +200
11/10/61 +2200
26/10/61 +30
26/10/61 +300
27/10/61 +200
16/12/61 +500
15/01/62 +300
08/03/62 +300
21/04/62 +300

SCB
29/06/2018 10:18 รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์     +300
17/07/2018 13:34  SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
24/07/2018 09:28 รายการ Prompt-IN/นาย อำนาจ แก้วจรูญ +200
29/07/2018 02:47 SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน +200.00
31/07/2018 09:52 PromptPay จาก x8343 นางสาว ปว +200.00
31/07/2018 10:39 rompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +100.00
13/08/2018 12:15 SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ +75.00
21/08/2018 11:06 รายการ Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +500
07/09/2018 11:14 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +700.00
09/09/2018 18:07 SCB x7852 นาง จินตหรา สุนทรจิน +200
25/09/2018 10:06 Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +500
04/10/2018 11:50 Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +100
05/10/2018 13:19  SCB x3017 นาย อนันต์ วาหะรักษ์ +100
11/10/2018 16:22 ATM กรุงไทย (KTB) /X273668    +2,000
28/10/2018 11:33 CB x5798 นาย ทวีศักดิ์ หมานเม +100
30/10/2018 17:01 กสิกรไทย (KBANK) /X003440    +200
15/11/2018 11:44 Prompt-IN/น.ส. กิตติมา มะหะหมั +500
27/11/2018 19:55 SCB x4982 นาย เกรียงศักดิ์ +200
30/11/2018 10:48 Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์ +100
10/12/2018 22:56 Prompt-IN/นาย อนุภาพ ปานำ +100
19/12/2018 14:02 SCB x8807 นาย ชวณัตย์ ฐิตะลักข +400
21/12/2018 12:51 SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ +9
31/12/2018 13:40 Prompt-IN/SIRISOPAPORN YIMSRIN +2,000
03/01/2019 18:17 กรุงเทพ (BBL) /X463382    +900
12/01/2019 17:53 ธกส. (BAAC) /X820959 +200
17/01/2019 16:58 Prompt-IN/นาย กฤษฎา มาระกุล +100
24/01/2019 20:25 กรุงไทย (KTB) /X306441 +100
01/02/2019 16:10 Prompt-IN/นาย ทวีศักดิ์ หะยีแว    +500
02/02/2019 15:20 ธกส. (BAAC) /X820959 +200
02/02/2019 22:21 กรุงไทย (KTB) /X452648 +100
05/02/2019 07:34 Prompt-IN/นาย นำพล ลี้กุล +198
06/02/2019 07:26 กสิกรไทย (KBANK) /X618615    +100
06/02/2019 09:52 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
07/02/2019 08:00 Prompt-IN/นาย นำพล ลี้กุล +400.00
10/02/2019 13:20 Prompt-IN/นาย อำนาจ แก้วจรูญ +500
20/02/2019 15:01 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
22/02/2019 17:54 SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ +100
01/03/2019 13:24 SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ +300
02/03/2019 07:01 กรุงไทย (KTB) /X452648 +100
03/03/2019 08:11 ธกส. (BAAC) /X820959 +200
09/03/2019 10:16 Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD +1,000
13/03/2019 16:06 SCB x9508 นาย ฮัมดี ดามาเลาะ +500
26/03/2019 10:49 Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD +1,000
27/03/2019 23:35 Prompt-IN/MR NATTAWUD ISLAM +300
29/03/2019 10:12 SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน +500
29/03/2019 10:30 PromptPay จาก x7171 นางสาว กน +500
29/03/2019 14:02 SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ +300
03/04/2019 06:24 กรุงไทย (KTB) /X452648 +100
03/04/2019 11:34 SCB x5798 นาย ทวีศักดิ์ หมานเม +200
10/04/2019 15:35 Prompt-IN/นาย อำนาจ แก้วจรูญ +500
14/04/2019 10:46 PromptPay จาก x2044 นาย วรวิท +300
21/04/2019 10:28 ธกส. (BAAC) /X049696 +3,500
24/04/2019 09:05 Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD +1,000

รวม 38,312

รวมกับของเดิม 77561.66

รวมเป็น 115,873.66 บาท

admin:
ยอดบริจาคเดือนเราะมะฎอน 1440
เงินสดเราะมะฎอน  1440
บางบัวทอง 3,000
โต๊ะนะห์ (บ้านป่า) 4,000
นิรอมละห์ (บ้านป่า) 3,000
นิรอมะห์ (ซอยเก้า) 500
นิฟาติมะห์ (คลองสอง) 300
= 10800

SCB
07/05/2019 15:28   PromptPay จาก x0306 นาย สุภกิ  +50.00
07/05/2019 16:22   กรุงไทย (KTB) /X093962  +150.0
08/05/2019  01:14  Prompt-IN/นาย พงค์สุต  +10,000.00
08/05/2019  04:35  กรุงเทพ (BBL) /X407070 +10,000.00
08/05/2019  08:46  SCB x3234 นาย อนันต์   +100.00
08/05/2019  13:11  SCB x2625 นาย สมพงษ์  +500.00
08/05/2019  22:28  Prompt-IN/นาย อำนาจ  +500.00
10/05/2019  05:47  SCB x3679 นาง จริยา  +50.00
10/05/2019  10:07  SCB x2317 นาย กิตติพร  +300.00
10/05/2019  17:45 SCB x6805 นางสาว ปัตตามา  +100.00
11/05/2019  04:10  Prompt-IN/นาย อนรรฆเดช  +500.00
11/05/2019  10:32  SCB x7196 นางสาว สุภาวรรณ  +20.00
11/05/2019   22:53  SCB x0422 นาง น้ำหอม  +1,000.00
12/05/2019  09:19  Prompt-IN/PISANU  MR  +300.00
12/05/2019  11:49  กสิกรไทย (KBANK) /X772299  +300.00
12/05/2019  18:06  Prompt-IN/MR NUTTAPONG YENANGK  +100.00
12/05/2019  19:38  กรุงไทย (KTB) /X319776  +50.00
13/05/2019  03:44  กสิกรไทย (KBANK) /X397447  +30.00
13/05/2019  14:51  กสิกรไทย (KBANK) /X514438  +100.00
14/05/2019  05:23  Prompt-IN/MR NUTTAPONG  +100.00
15/05/2019  04:02  กรุงเทพ (BBL) /X407070  +1,000.00
16/05/2019  21:10  SCB x5067 นาย ณัฐพงษ์  +100.00
17/05/2019  09:50  กรุงไทย (KTB) /X177966  +5,000.00
17/05/2019  10:03  SCB x8844 นาย สุรเดช  +500.00
17/05/2019  22:25  รับโอนจาก SCB x5067 นาย ณัฐพงษ์  +100.00
18/05/2019  16:10  เซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์  +1,000.00
19/05/2019  06:48  ทหารไทย (TMB) /X404940  +100.00
19/05/2019  15:40  กสิกรไทย (KBANK) /X051024  +100.00
19/05/2019  18:27  รับโอนจาก SCB x5067 นาย ณัฐพงษ์  +100.00
20/05/2019  00:36  กสิกรไทย (KBANK) /X080332  +50.00
20/05/2019  21:06  ออมสิน (GSB) /X773545  +200.00
21/05/2019  17:14  กสิกรไทย (KBANK) /X461365  +300.00
21/05/2019  18:25  SCB x3017 นาย อนันต์  +100.00
22/05/2019  SCB x9508 นาย ฮัมดี  +500.00
22/05/2019  05:25  ทหารไทย (TMB) /X404940     +40.00
22/05/2019  09:05  รับโอนจาก SCB x3234 นาย อนันต์   +100.00
22/05/2019  10:19  รับโอนจาก SCB x2903 นาย อดุล   +700.00
22/05/2019  17:36  SCB x7792 นาย จีรนัย   +100.0
23/05/2019  07:01  SCB x6843 นาย นริศ   +2,000.00
23/05/2019  22:33  SCB x7320 นางสาว ไซบะห์  +500.00
+++++
23/05/2019  23:23  รับโอนจาก SCB x2236 นาง กุลวดี   +150.00
23/05/2019  23:55  กสิกรไทย (KBANK) /X692679  +1,000.00
24/05/2019  19:45  รับโอนจาก SCB x5179 นางสาว นริศรา  +50.00
24/05/2019  21:28  รับโอนจาก SCB x3559 นางสาว วรพร  +20.00
24/05/2019  21:29  รับโอนจาก SCB x8574 นาย รอเซะ  +40.00
25/05/2019  01:01  รับโอนจาก SCB x9375 นาย ประวิทย์  +17.00
25/05/2019  08:42  กสิกรไทย (KBANK) /X793217  +200.00
25/05/2019  11:10  รับโอนจาก SCB x8209 นาย วิชัย  +200.00
25/05/2019  13:48  รับโอนจาก SCB x3508 นางมัตติกา  +100.00
25/05/2019  14:53  รับโอนจาก SCB x7382 นาย อารี  +100.00
25/05/2019  20:18  รายการ Prompt-IN/PREECHA  +500.00
25/05/2019  21:09  กสิกรไทย (KBANK) /X991303  +50.00
26/05/2019  00:02  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
26/05/2019  01:05  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +150.00
26/05/2019  01:10  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +50.00
26/05/2019  02:24  รับโอนจาก SCB x0738 นาง จินตหรา  +100.00
26/05/2019  04:04  รับโอนจาก SCB x5511 นางสาว นัฏฐา  +100.00
26/05/2019  04:39  รับโอนจาก SCB x8532 นาย โกมินทร์  +500.00
26/05/2019  20:19  รับโอนจาก SCB x3017 นาย อนันต์   +100.00
26/05/2019  22:27  กสิกรไทย (KBANK) /X800086  +200.00
26/05/2019  22:47  รับโอนจาก SCB x8527 นางสาว วรรณวนัช  +100.00
27/05/2019  03:59  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +70.00
27/05/2019  04:09  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.0
27/05/2019  04:39  รายการ Prompt-IN/นางสาว หยาดอรุณ  +500.00
27/05/2019  05:11  กรุงไทย (KTB) /X483360  +100.00
27/05/2019  05:32  รับโอนจาก SCB x3679 นาง จริยา  +20.00
27/05/2019  21:10  กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X001053  +100.00
27/05/2019  22:52  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
28/05/2019  00:58  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +200.00
28/05/2019  04:21  รับโอนจาก SCB x0224 MR. PAUL JOSEPH BRUN +300.00
28/05/2019  09:38  รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA  +1,000.00
28/05/2019  23:16  รับโอนจาก SCB x3017 นาย อนันต์  +100.00
29/05/2019  02:09  กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X600100  +200.00
29/05/2019  02:12  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +70.00
29/05/2019  04:14  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.00
29/05/2019  08:48  กรุงไทย (KTB) /X517888  +500.00
29/05/2019  12:18  รายการ Prompt-IN/MISSKANLAYANEE  +300.00
29/05/2019  19:51  กรุงไทย (KTB) /X542186  +400.00
29/05/2019  20:00  รับโอนจาก SCB x3351 นางสาว นุชรินทร์  +20.00
29/05/2019  20:18  กรุงไทย (KTB) /X505627  +20.00
29/05/2019  20:37  รายการ Prompt-IN/MISSSURAIDA  +20.00
29/05/2019  20:48  รายการ Prompt-IN/นาย ประวิทย์   +500.00
29/05/2019  21:33  รายการ Prompt-IN/MATHUSORN  +100.00
29/05/2019  23:10  กสิกรไทย (KBANK) /X397447  +20.00
29/05/2019  23:22  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +180.00
30/05/2019  03:30  รายการ Prompt-IN/นาย อนรรฆเดช  +500.00
30/05/2019  04:11  รับโอนจาก SCB x5511 นางสาว นัฏฐา  +100.00
30/05/2019  05:02  กรุงไทย (KTB) /X617078  +1,000.00
30/05/2019  05:12  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.00
30/05/2019  06:39  กสิกรไทย (KBANK) /X127028  +1,000.00
30/05/2019  16:24  CDM   3 IN 1 LOTUS BANGPAGOK 3     +100.00
30/05/2019  17:26  ธนชาติ (TBANK) /X014012  +2,000.00
30/05/2019  19:53  รับโอนจาก SCB x2852 นาย ประยูร   +1,000.00
30/05/2019  21:39  รายการ Prompt-IN/PATTAMA  +500.00
30/05/2019  21:49  กรุงไทย (KTB) /X093962  +100.00
30/05/2019  23:43  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +60.00
30/05/2019  23:46  กรุงไทย (KTB) /X483360  +100.00
31/05/2019  00:46  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์   +100.00
31/05/2019  05:04  ทหารไทย (TMB) /X404940  +20.00
31/05/2019  07:18  ทหารไทย (TMB) /X238989  +100.00
31/05/2019  08:52  รายการ Prompt-IN/APIRADEE  +500.00
31/05/2019  09:34  รับโอนจาก SCB x5755 น.ส. วันวิสา   +500.00
31/05/2019  11:06  รับโอนจาก SCB x3234 นาย อนันต์  +100.00
31/05/2019  20:06  กรุงเทพ (BBL) /X149512  +100.00
31/05/2019  20:37  กสิกรไทย (KBANK) /X305611  +100.00
31/05/2019  21:53  ATM 7-11 SAHAPORN SOI 5 WITYAPA/X169250  +1,500.00
31/05/2019  22:04  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์   +100.00
31/05/2019  22:08  รับโอนผ่าน PromptPay จาก x2113 นางสาว ปฏ  +500.00
31/05/2019  22:10  กรุงไทย (KTB) /X064646  +1,000.00
31/05/2019  22:12  รับโอนจาก SCB x2088 นาย สายันห์   +300.00
31/05/2019  22:29  รับโอนจาก SCB x8844 นาย สุรเดช  +200.00
31/05/2019  23:06  กสิกรไทย (KBANK) /X244692  +100.00
31/05/2019  23:42  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
31/05/2019  23:54  รับโอนจาก SCB x9663 นางสาว จารุณี  +100.00
01/06/2019  00:06  รายการ Prompt-IN/MISSSINATTHA  +200.00
01/06/2019  00:13  ายการ Prompt-IN/MR.KORAKOD   +50.00
01/06/2019  02:45  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +200.00
01/06/2019  04:01  ทหารไทย (TMB) /X404940  +50.00
01/06/2019  16:46  รับโอนจาก SCB x8979 นางสาว จิราพัชร  +500.00
01/06/2019  20:53  รายการ Prompt-IN/RACHEN YAKO MR. +200.00
02/06/2019  01:00  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ  +60.00
02/06/2019  04:20  รับโอนจาก SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์   +100.00
02/06/2019  05:15  ทหารไทย (TMB) /X404940  +30.00
02/06/2019  15:33  รายการ Prompt-IN/น.ส. อมรรัตน์   +200.00
02/06/2019  15:51  กสิกรไทย (KBANK) /X003440  50.00
02/06/2019  21:52  ออมสิน (GSB) /X441601  +200.00
02/06/2019  23:35  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
03/06/2019  00:04  กสิกรไทย (KBANK) /X556148  +300.00
03/06/2019  00:05  กรุงไทย (KTB) /X685009  +50.00
03/06/2019  00:57  รับโอนจาก SCB x9382 นาย สุชาติ  +1,000.00
03/06/2019  01:00  รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +160.00   
03/06/2019  04:00  ทหารไทย (TMB) /X404940  +30.00
03/06/2019  04:10  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์   +50.00
03/06/2019  05:51  รับโอนจาก SCB x7036 นาง จรรยา  +200.00
03/06/2019  16:12  รับโอนจาก SCB x4094 นาย แวสมาน  +1,000.00
03/06/2019  17:09  กรุงเทพ (BBL) /X316247  +500.00
03/06/2019  22:43  ทหารไทย (TMB) /X404940  +30.00
03/06/2019  23:22  รับโอนจาก SCB x8662 นาย สัญชัย  +200.00
03/06/2019  23:39  รับโอนจาก SCB x7082 นาย มนัส  +100.00
04/06/2019  05:34  กรุงไทย (KTB) /X032809  +200.00
04/06/2019  06:01  กสิกรไทย (KBANK) /X315521  +500.00
04/06/2019  16:12  ทหารไทย (TMB) /X354443  +500.00
07/06/2019  13:27  รับโอนจาก SCB x3323 นาย ประเสริฐ   +100.00
11/06/2019  06:03  กสิกรไทย (KBANK) /X003440  +50.0
12/06/2019  01:10  รับโอนจาก SCB x8807 นาย ชวณัตย์  +100.00

= 64437


BBL
07 May 2019 23:13   Transfer      200.00
11 May 2019 08:50   Transfer from A/c at Other Bank      200.00
12 May 2019 13:57   Transfer from Account at Other Bank      100.00
28 May 2019 04:48   Transfer from Account at Other Bank      12,000.00
28 May 2019 20:09   Transfer      300.00
29 May 2019 00:03   Transfer      200.00
30 May 2019 17:23   Transfer from A/c at Other Bank      1,000.00
01 Jun 2019 14:15   Transfer From Other Bank Account      1,000.00
02 Jun 2019 03:48   Transfer from Account at Other Bank      100.00
02 Jun 2019 22:55   Transfer from Account at Other Bank      150.00
04 Jun 2019 17:47   Transfer      1,000.00

= 16250

Ibank
08/05/62 +100
09/05/62 +300
28/05/62 +1000
30/05/62 +500
31/05/62 +500
02/06/62 +100
05/06/62 +100

= 2600

รวม 94,087

รวมกับของเดิม 115,873.66 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209,960.66 บาท

admin:
รายจ่ายเว็บ พ.ค.61 - พ.ค. 62
ค่าตอบแทนทีมงาน
- เดือน พ.ค. 61 = 10350
- เดือน มิ.ย. 61 = 9000
- เดือน ก.ค. 61 = 8550
- เดือน ส.ค. 61 = 9000
- เดือน ก.ย. 61 = 9450
- เดือน ต.ค. 61 = 4500
- เดือน พ.ย. 61 = 12600
- เดือน ธ.ค. 61 = 13500
- เดือน ม.ค. 62 = 10350
- เดือน ก.พ. 62 = 7650
- เดือน มี.ค. 62 = 5400
- เดือน เม.ย. 62 = 13050
- เดือน พ.ค. 62 = 7200
= 120,600

ค่าผ่อนโทรศัพท์ Zenfone ใช้ LIVE facebook งวดที่ 4-10 = 5033
ค่าโฮสติ้ง เดือน มิ.ย.61 - พ.ค. 62 = 12840
ค่าโฮสติ้งล่วงหน้า เดือน มิ.ย. 62 - พ.ค.63 = 13910
ค่าโดเมน alisuasaming.org = 1411.3
ค่าโดเมน aliaudio. org = 1,411.3
ค่าอินเตอร์เน็ตถ่ายทอดสด เดือน เม.ย.61 - พ.ค.62 = 7000
ซื้อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  = 18070
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส = 799
ถ่านชาร์ต 4 ก้อน = 394
เครื่องปริ้นท์ออกอินวัน = 3500
ค่าพิมพ์งานอาหรับ มลายู = 2760
ค่า iphone7+ ใช้ LIVE = 14205
= 81333.6

รวมรายจ่าย 201,933.6

ยอดเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย 8027.06 บาท

admin:
 salam
รายรับบริจาคเว็บไซต์ alisuasaming.org : 13 มิ.ย. 62 - 30 พ.ค. 63

บริจาคเงินสดผ่านทาง admin
16/06/19   อิมามอิสยาส (ประจวบฯ) 1,000 บาท
20/05/20  ฮัจยะห์ฟารีดา 12,000 บาท

บริจาคเข้าบัญชี ธ.อิสลาม
25/6/2562   5,000
6/9/2562   4,000
5/10/2562   1,000
6/10/2562   1,000
25/12/2562 140
27/4/2563   363.08
5/5/2563   50
10/5/2563   100
11/5/2563   200
11/5/2563   100
14/5/2563   100
14/5/2563   400
15/5/2563   100
15/5/2563   200
16/5/2563   100
18/5/2563   500
19/5/2563   100
19/5/2563   500
19/5/2563   505
20/5/2563   20
21/5/2563   300
26/5/2563   500
รวม 15,280

บริจาคเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพฯ
05/07/62   300
09/07/62   600
03/08/62   200
23/08/62   300
25/09/62   100
30/09/62   300
01/11/62   300
21/11/62   300
10/12/62   300
26/01/63   300
11/02/63   100
20/02/63   100
02/03/63   300
14/03/63   300
22/04/63   300
04/05/63   100
04/05/63   150
04/05/63   50
04/05/63   500
11 พ.ค. 2563 19:07   10.00
13 พ.ค. 2563 21:49   500.00
17 พ.ค. 2563 17:42   50.00
18 พ.ค. 2563 07:58   300.00
20 พ.ค. 2563 02:10   500.00
20 พ.ค. 2563 13:51   300.00
20 พ.ค. 2563 20:51   200.00
21 พ.ค. 2563 20:56   150.00
21 พ.ค. 2563 21:00   100.00
22 พ.ค. 2563 15:00   500.00
รวม 7,510 บาท

บริจาคเข้าบัญชี ธ.ไทยพานิชย์
16/06/2019  09:08   กรุงไทย (KTB) /X452648   +200.00
17/06/2019  14:46  SCB x3679 นาง จริยา ปูเงิน   +20.00
17/06/2019  14:46  SCB x3679 นาง จริยา ปูเงิน   +20.00
25/06/2019  3:26  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +1,000.00
29/06/2019  08:08  กสิกรไทย (KBANK) /X003440   +50.00
01/07/2019  18:54  กสิกรไทย (KBANK) /X692679   +1,000.00
03/07/2019  12:32  กรุงไทย (KTB) /X452648   +100.00
04/07/2019  13:10  Prompt-IN/นาย สุทัศน์ มารยา      +50.00
16/07/2019  08:51  SCB x7863 นาย วิระชัย หมานเม๊า   +500.00
25/07/2019  06:56  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +1,000.00
26/07/2019  18:46  SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์   +100.00
27/07/2019  06:23  Prompt-IN/นาย คอลีล ผิวดี   +300.00
13/08/2019  13:35  กรุงไทย (KTB) /X452648   +100.00
23/08/2019  18:27  SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์   +200.00
26/08/2019  13:08  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +1,000.00
31/08/2019  15:00  SCB x3679 นาง จริยา ปูเงิน   +30.00
02/09/2019  15:41  SCB x3017 นาย อนันต์ วาหะรักษ์   +100.00
03/09/2019  11:52  SCB x1580 นาย รุสลาณ สัญชัยวรน   +200.00
05/09/2019  20:03  SCB x3951 น.ส. อารียา บุญประเส   +100.00
09/09/2019  17:35  กสิกรไทย (KBANK) /X489432   +26.87
11/10/2019  22:14  ทหารไทย (TMB) /X404940   +50.00
18/10/2019  09:29  Prompt-IN/ABDULRASAK MEENYALA   +1,000.00
18/10/2019  17:53  PromptPay x8375 นางสาว พิริยาภรณ์    +50.00
31/10/2019  14:16  SCB x2875 นาย อิมรัน ปรัง   +200.00
04/11/2019  10:27  SCB x0890 นาย อิงครัต รักษาจิต   +100.00
06/11/2019  10:13  SCB x3679 นาง จริยา ปูเงิน   +30.00
29/11/2019  20:32  ทหารไทย (TMB) /X404940   +50.00
01/12/2019  16:44  กรุงไทย (KTB) /X581194   +500.00
03/12/2019  16:30  กสิกรไทย (KBANK) /X692679   +1,000.00
05/12/2019  08:46  กรุงไทย (KTB) /X452648   +50.00
21/12/2019  22:56  SCB x3679 นาง จริยา ปูเงิน   +20.00
24/12/2019  09:53  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +500.00
26/12/2019  12:15  กรุงไทย (KTB) /X452648   +50.00
27/12/2019  13:36  SCB x6800 นาย มานิตย์ หอมสุข   +100.00
02/01/2020  12:28  กรุงไทย (KTB) /X581194   +500.00
06/01/2020  19:07  SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน   +200.00
16/01/2020  20:45 SCB x3679 นาง จริยา ปูเงิน   +20.00
27/01/2020  17:16  Prompt-IN/KRITSADA MARAKUL MR.      +100.00
29/01/2020  11:33  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +500.00
31/01/2020  08:58  SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ   +300.00
31/01/2020  21:11  Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์   +100.00
02/02/2020  10:16  กรุงไทย (KTB) /X488907   +200.00
03/02/2020  22:00  SCB x4982 นาย เกรียงศักดิ์   +200.00
04/02/2020  11:22  กรุงไทย (KTB) /X452648   +100.00
21/02/2020  13:39  Prompt-IN/นาย สุรวุฒิ สันประเส   +1,000.00
23/02/2020  17:50  CDM  TALADCHAROONSAR   +200.00
05/03/2020  09:21  กรุงเทพ (BBL) /X156078   +100.00
06/03/2020  09:39  SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ   +300.00
09/03/2020  09:00  กรุงไทย (KTB) /X452648   +100.00
13/03/2020  18:07  SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์   +33.00
16/03/2020  09:02  กรุงเทพ (BBL) /X475405   +300.00
23/03/2020  15:39  SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์   +7.00
25/03/2020  13:18  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +500.00
26/03/2020  12:49  SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์   +9.00
31/03/2020  08:58  Prompt-IN/นาย อนุภาพ   +100.00
03/04/2020  09:34  SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์   +44.30
05/04/2020  17:58  TALADCHAROONSAR   +200.00
09/04/2020  09:18  SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ   +300.00
13/04/2020  06:18  กรุงไทย (KTB) /X452648   +100.00
24/04/2020  02:15  Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +10.00
24/04/2020  08:50  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +500.00
24/04/2020  18:10  SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์   +68.50
25/04/2020  11:04  Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์   +100.00
01/05/2020  15:02  กรุงไทย (KTB) /X452648   +100.00
03/05/2020  11:03  กรุงไทย (KTB) /X581194   +1,000.00
04/05/2020  03:17  SCB x4438 นาย ชาติชาย หมัดนุรั   +300.00
04/05/2020  04:35  Prompt-IN/น.ส. ขวัญใจ พลีตา   +100.00
04/05/2020  07:51  Prompt-IN/นาย สรายุทธ เช็ค   +87.00
04/05/2020  08:41  SCB x0738 นาง จินตหรา สุนทรจิน   +500.00
04/05/2020  09:32  SCB x3508 นาง มัตติกา บุญชม   +100.00
04/05/2020  14:39  SCB x1643 นาง วีณา เสือสมิง   +1,000.00
04/05/2020  16:12  SCB x5392 นาย ศรายุทธ วาแสนดี   +100.00
04/05/2020  23:31  Prompt-IN/MISSFAWSIYAH NULEE   +20.00
05/05/2020  00:06  กสิกรไทย (KBANK) /X556148   +100.00
05/05/2020  07:06  สิกรไทย (KBANK) /X967277      +500.00
05/05/2020  07:18  อิสลามแห่งประเทศไทย (/X036706/Prompt-IN   +200.00
05/05/2020  10:32  รับโอนจาก SCB x3765 นาย บัณฑิต มะลิวัลย์   +100.00
05/05/2020  12:17  รับโอนจาก SCB x8844 นาย สุรเดช จงรักษ์   +100.00
05/05/2020  14:38  รายการ Prompt-IN/นาย สมพงษ์ วงศ์มะเซา   +500.00
06/05/2020  13:45  กรุงไทย (KTB) /X029312   +40.00
06/05/2020  17:33  TALADCHAROONSAR   +200.00
07/05/2020  06:20  PromptPay x5798 นาย ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ   +300.00
08/05/2020  05:29  SCB x9407 นาย กูยารุษดีน สารัง   +200.00
08/05/2020  11:06  PromptPay x3490 นาง วลัยพร พึ่งเพียร   +200.00
08/05/2020  18:29  PromptPay x5783 นาย สุปรีดิ์ ญานคุปต์      +600.00
08/05/2020  22:15  กสิกรไทย (KBANK) /X820844   +100.00
09/05/2020  17:58  ทหารไทย (TMB) /X345915   +500.00
10/05/2020  10:13  SCB x8383 นาง ณัฐกานต์ บุตรสมั   +300.00
10/05/2020  17:43  PHATCHALEEYA PHESAT ( PAWIN SUPP/X707668   +500.00
11/05/2020  04:43  กรุงไทย (KTB) /X507167   +20.00
11/05/2020  05:47  SCB x7970 นาย ประภาส พ่วงศิริ   +200.00
11/05/2020  06:57  SCB x9168 นาย ซัมซี แวกะจิ   +300.00
11/05/2020  09:47  SCB x0610 นางสาว ภัททิยา หะยีม   +50.00
11/05/2020  11:59  Prompt-IN/นาย อรรคพนธ์ โล่ห์ขุ   +1,000.00
12/05/2020  15:09  SCB x8372 นาง นาวาล หะสาเมาะ   +1,000.00
12/05/2020  16:43  กรุงเทพ (BBL) /X841883   +500.00
13/05/2020  18:27  Prompt-IN/APIRADEE SUMALYASAK   +500.00
13/05/2020  22:12  SCB x5511 นางสาว นัฏฐา วัฒนกุล   +100.00
14/05/2020  01:59  SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +110.00
14/05/2020  16:21  กรุงเทพ (BBL) /X295133   +500.00
14/05/2020  17:00  กสิกรไทย (KBANK) /X530048   +100.00
14/05/2020  21:39  SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +220.00
15/05/2020  06:09  กรุงไทย (KTB) /X345975   +1,000.00
15/05/2020  07:30  SCB x1580 นาย รุสลาณ สัญชัยวรน   +100.00
15/05/2020  17:07  Prompt-IN/ANUCHAI MANASSONG   +30.00
15/05/2020  20:33  กรุงไทย (KTB) /X452648   +50.00
16/05/2020  05:56   SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +110.00
16/05/2020  09:24  PromptPay x5400 นาง วัลภา อานัน   +1,000.00
16/05/2020  22:58  รายการ Prompt-IN/MATHUSORN PANSUEB   +50.00
17/05/2020  00:10  กรุงไทย (KTB) /X558665   +200.00
17/05/2020  01:58   SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +220.00
17/05/2020  04:26  กสิกรไทย (KBANK) /X335645   +100.00
17/05/2020  21:27  Prompt-IN/MR SIAMRAT SAITHONG   +24.00
17/05/2020  21:56  PromptPay x8758 นางสาว อัลมาส อันนันหนับ      +100.00
18/05/2020  11:27  SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +110.00
18/05/2020  20:45  กรุงไทย (KTB) /X452648   +50.00
18/05/2020  22:35  Prompt-IN/ANUS LONGKUNAN MR   +100.00
19/05/2020  00:24  SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ    +220.00
19/05/2020  02:15  SCB x4739 นาย อนิรุตร์ ริทธิ์ห   +3,000.00
19/05/2020  05:34  Prompt-IN/นาย สุขนิรันดร์ มุคุ   +100.00
19/05/2020  08:26  Prompt-IN/นาย สุวิชา เด่นประภา   +100.00
19/05/2020  15:13  ทหารไทย (TMB) /X601413   +200.00
19/05/2020  16:23  กสิกรไทย (KBANK) /X315521   +500.00
19/05/2020  18:33  SCB x7021 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ   +71.00
19/05/2020  20:30  SCB x3112 นางสาว กีรติกา เขียว   +100.00
19/05/2020  20:38  SCB x2061 นางสาว วรรณิศา บุณยศ   +250.00
19/05/2020  20:56  Prompt-IN/CHUTIMA LAHMOOD      +100.00
19/05/2020  21:24  กรุงไทย (KTB) /X685009   +20.00
19/05/2020  22:09  SCB x8345 นางสาว ศิริณัฐ สวนปร   +131.11
20/05/2020  00:34  SCB x7082 นาย มนัส แสงสุวรรณ   +200.00
20/05/2020  00:39  SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +300.00
20/05/2020  01:12  SCB x4438 นาย ชาติชาย หมัดนุรั   +400.00
20/05/2020  01:46  Prompt-IN/นาย อนุภาพ ปานำ   +300.00
20/05/2020  03:21  กรุงไทย (KTB) /X452648   +50.00
20/05/2020  03:53  PromptPay x8633 นาย กานต์ดนัย โอรพันธ์   +40.00
20/05/2020  04:03  กสิกรไทย (KBANK) /X003440   +50.00
20/05/2020  04:12  กสิกรไทย (KBANK) /X996018   +100.00
20/05/2020  04:25  rompt-IN/PREECHA MUNGKUNG   +500.00
20/05/2020  07:47  ออมสิน (GSB) /X773545   +300.00
20/05/2020  10:56  CDM 3 IN 1 BANG LAE MARKET TH   +100.00
20/05/2020  13:55  ธนชาต (TBANK) /X014012   +500.00
20/05/2020  18:28  กรุงไทย (KTB) /X306441   +100.00
20/05/2020  22:14  รุงไทย (KTB) /X685009   +20.00
20/05/2020  22:33  SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +210.00
21/05/2020  03:48  PromptPay x0204 นาย ธนกร มะนิยะ   +100.00
21/05/2020  04:21  กรุงไทย (KTB) /X452648   +50.00
21/05/2020  19:44  SCB x1287 นาย สุธี ศรีวิเศษ   +100.00
21/05/2020  20:30  Prompt-IN/MISSNASREEN TUANKU   +100.00
21/05/2020  22:40  SCB x4739 นาย อนิรุตร์ ริทธิ์ห   +1,400.00
21/05/2020  23:27  SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +248.00
21/05/2020  23:30  SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +100.00
22/05/2020  03:33  กรุงเทพ (BBL) /X174817   +50.00
22/05/2020  04:25  กรุงไทย (KTB) /X216217   +100.00
22/05/2020  10:03  PromptPay x8980 นางสาว เจณิสตา อานัน   +500.00
22/05/2020  16:47  กสิกรไทย (KBANK) /X255333   +550.00
22/05/2020  19:15  Transfer from SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ   +100.00
22/05/2020  19:16  Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ   +50.00
23/05/2020  05:37  กสิกรไทย (KBANK) /X692679   +1,000.00
25/05/2020  14:22  Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD   +500.00
27/05/2020  13:13  SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์   +50.00
รวม 44,600 บาท

ยอดเก่ายกมา 8027.06 บาท

รวมคงเหลือทั้งสิ้น 88,418 บาทนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version