รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์  (อ่าน 66394 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 166
Re: รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2021, 11:49:18 pm »
รายรับเว็บไซต์ alisuasaming.org 31 พฤษภาคม 2563 - 1 พฤษภาคม 2564

บัญชี ธ.ไทยพานิชย์
31/05/2020   11:16   X1   ENET   ธนชาต (TBANK) /X007243          +150.00
31/05/2020   15:22   X1   ENET   Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ล          +5.00
23/06/2020   10:02   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
29/06/2020   11:48   X1   ENET   Transfer from SCB x9332 นางสาว จุฑามาศ ล          +200.00
21/07/2020   10:50   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
23/07/2020   14:34   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X335645          +100.00
24/07/2020   22:23   X1   ENET   Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ล          +30.00
27/07/2020   23:47   X1   ENET   Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ล          +50.00
29/07/2020   17:34   X1   ENET   Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ล          +100.00
29/07/2020   17:35   X1   ENET   Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ล          +60.00   
30/07/2020   09:40   X1   ENET   PromptPay x7011 นาย ซาบิล อับดุลวาฮับ          +100.00
30/07/2020   09:43   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR SYABIL ABDULWAHAB          +10.00
30/07/2020   14:04   X1   ENET   Transfer from SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ล          +160.00
05/08/2020   14:55   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X452648          +50.00
06/08/2020   20:38   X1   ENET   PromptPay x2332 นางสาว จันจิรา แสงทอง          +100.00
13/08/2020   19:56   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR.KATIBEEN SANBAKO          +200.00
14/08/2020   05:44   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x4739 นาย อนิรุตร์ ริทธิ์ห          +1,500.00
22/08/2020   11:16   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย วรศักดิ์ กะสิรัก          +200.00
25/08/2020   19:58   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
26/08/2020   19:55   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x9086 นางสาว ปลิตา หวังสะแ          +100.00
27/08/2020   20:47   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X678004          +100.00   
PromptPay x2044 นาย วรวิทร์ หอมรสกล้า          +500.00
06/09/2020   18:45   X1   ENET   ธกส. (BAAC) /X872971          +168.96
13/09/2020   08:03   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X362755          +500.00
13/09/2020   14:14   X1   BCMS   DCP 4680371265 AIRPAY (THAILAND) CO.,LT          +239.00
13/09/2020   16:32   X1   ENET   ธกส. (BAAC) /X888946          +1,000.00
15/09/2020   21:23   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์          +100.00
23/09/2020   20:54   X1   ENET   PromptPay x4506 นาย ชลธิศ วงศ์ปถัมภ์          +1,000.00
25/09/2020   06:48   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
02/10/2020   09:45   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X452648          +50.00
11/10/2020   10:50   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X003440          +50.00
13/10/2020   19:46   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/USAMAN MANI          +100.00
14/10/2020   06:24   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6858 นางสาว พัชรี มะหงี่เ          +50.00
22/10/2020   10:29   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x3017 นาย อนันต์ วาหะรักษ์          +100.00
26/10/2020   06:20   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x8662 นาย สัญชัย นาวาสมุทร          +50.00
27/10/2020   06:32   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
01/11/2020   11:40   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X330594          +200.00
09/11/2020   22:21   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x0664 นาย ชิดพงษ์ โพธิรังส          +300.00   
14/11/2020   10:06   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MRS.SUWAINA CHOOPET          +200.00
23/11/2020   17:23   X1   ENET   PromptPay x5742 นาย มูฮำหมัดเนาฟัล เจะแว          +19.02
24/11/2020   06:46   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
25/11/2020   12:44   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X330594          +200.00
26/11/2020   06:08   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X193793          +100.00
29/11/2020   18:31   X1   ENET   PromptPay x0075 นาย ประเสริฐ หอมรสกล้า          +100.00
02/12/2020   13:46   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x2595 นาย สาธิต แสงวิมาน          +520.00
03/12/2020   20:20   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย สิทธิโชค บุญชม          +100.00
11/12/2020   11:19   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MAHAMAROSUELEE MANEE          +100.00   
15/12/2020   14:47   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR PEERASAK PHIROMNI          +280.00
18/12/2020   08:56   X1   ENET   กรุงศรีอยุธยา (BAY) /X475061          +200.00
21/12/2020   18:16   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/น.ส. อรรัตน์ อีหม่าน          +200.00
24/12/2020   15:14   X1   ENET   กรุงเทพ (BBL) /X615513          +200.00
25/12/2020   06:54   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
26/12/2020   15:28   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X330594          +200.00
28/12/2020   18:48   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ          +10.00
29/12/2020   06:18   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X193793          +100.00   
29/12/2020   15:35   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x3559 นางสาว วรพร พรหมอุปถ          +200.00
31/12/2020   09:22   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X452648          +50.00
10/01/2021   01:34   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X828147          +100.00
16/01/2021   22:22   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/นาย ยวพรรดิ์ เณรพงษ์          +100.00
22/01/2021   07:28   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ          +10.00
23/01/2021   00:51   X1   ENET   PromptPay x1580 นาย รุสลาณ สัญชัยวรนันท์          +100.00
23/01/2021   23:22   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ          +200.00   
24/01/2021   16:47   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X959617          +25.00
25/01/2021   12:29   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
30/01/2021   17:03   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/SUWAINA CHOOPET          +200.00
03/02/2021   06:32   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X193793          +50.00
03/02/2021   10:40   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X452648          +50.00
12/02/2021   15:25   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X273668          +2,000.00
17/02/2021   18:08   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x8375 นางสาว พิริยาภรณ์ สุ          +72.72
19/02/2021   15:12   X1   BCMS   DCP 4680371265 AIRPAY (THAILAND) CO.,LT          +215.00   
20/02/2021   22:45   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X959617          +20.00
22/02/2021   07:07   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
24/02/2021   21:01   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X029312          +200.00
25/02/2021   01:58   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/SUWAINA CHOOPET          +200.00
28/02/2021   11:25   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X382568          +500.00
02/03/2021   00:01   X1   ENET   PromptPay x1580 นาย รุสลาณ สัญชัยวรนันท์          +100.00
03/03/2021   20:14   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X193793          +100.00   
05/03/2021   22:51   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X452648          +50.00
14/03/2021   17:53   X1   ENET   PromptPay x4982 นาย เกรียงศักดิ์ มาศโอสถ          +100.00
20/03/2021   23:26   X1   ENET   PromptPay x1580 นาย รุสลาณ สัญชัยวรนันท์          +100.00
23/03/2021   10:34   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
27/03/2021   07:59   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/SUWAINA CHOOPET          +200.00
09/04/2021   00:52   X1   ENET   กรุงไทย (KTB) /X452648                   +100.00
14/04/2021   03:08   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
14/04/2021   10:42   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x2275 นาย โชคชัย หมื่นระหม       +100.00
15/04/2021   02:23   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
16/04/2021   04:22   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
17/04/2021   04:51   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
18/04/2021   03:28   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ      +65.00
19/04/2021   02:43   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
20/04/2021   05:00   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X556148                +100.00
20/04/2021   09:04   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR RUSLAN SANCHAIWOR    +100.00
21/04/2021   02:23   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ      +130.00
22/04/2021   14:21   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
23/04/2021   00:17   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
25/04/2021   04:37   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +130.00
25/04/2021   17:36   X1   ENET   กสิกรไทย (KBANK) /X556148                +100.00
26/04/2021   03:12   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
27/04/2021   04:11   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +65.00
27/04/2021   07:16   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/MR ANUCHA U-MAD          +500.00
29/04/2021   20:30   X1   ENET   รับโอนจาก SCB x6803 นางสาว จุฑามาศ ลีอ่ำ       +130.00
30/04/2021   13:13   X1   ENET   รายการ Prompt-IN/KRITSADA MARAKUL MR.       +100.00
รวม 22,234.7 บาท

บัญชี ธ.กรุงเทพ
17 ก.ค. 2563 15:48 รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร 100.00
06 ส.ค. 2563 01:05 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 300.00
28 ส.ค. 2563 12:58 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 500.00
30 ส.ค. 2563 09:55 รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร 150.00
28 ก.ย. 2563 23:11 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 300.00
10 พ.ย. 2563 00:57 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 500.00
28 ธ.ค. 2563 12:53 โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 300.00
09 ม.ค. 2564 05:59    โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 300.00
10 ก.พ. 2564 15:10   รับเงินโอนจากบัญชีต่างธนาคาร 100.00   
25 ก.พ. 2564 13:46   โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 300.00   
12 มี.ค. 2564 12:58   โอนเงินระหว่างสาขาผ่าน Account Transfer 300.00
รวม 3,150 บาท

จำหน่ายอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว = +22820 บาท

รวมทั้งหมดเป็นเงิน 48,204.7 บาท + ยอดยกมา 88,418 บาท

รวมยอดคงเหลือ 136,622.7 บาท

------------------------------------------

รายจ่าย alisuasaming.org  มิ.ย. 2562 - 1 พฤษภาคม 2564

ค่าอินเตอร์เน็ตถ่ายทอดสด
เดือน มิ.ย. 62 = 996
เดือน ก.ค. 62 = 475
เดือน ส.ค. 62 = 950
เดือน ก.ย. 62 = 300
เดือน ต.ค. 62 = 697
เดือน พ.ย. 62 = 688
เดือน ธ.ค. 62 = 1275
เดือน ม.ค. 63 = 475
เดือน ก.พ. 63 = 837
เดือน มี.ค. 63 = 475
เดือน เม.ย. 63 = 475
เดือน พ.ค. 63 = 475
เดือน มิ.ย. 63 = 475
เดือน ก.ค. 63 = 475
เดือน ส.ค. 63 = 475
เดือน ก.ย. 63 = 299
เดือน ต.ค. 63 = 299
เดือน พ.ย. 63 = 299
เดือน ธ.ค. 63 = 299
เดือน ม.ค. 64 = 299
เดือน ก.พ. 64 = 299
เดือน มี.ค. 64 = 299
เดือน เม.ย. 64 = 299
รวม 11,935

จ้างทีมงานอื่นไลฟ์สด ให้อัลฟะลาห์ 62 = 5,000
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสปี 62-63 = 1,598
อแดปเตอร์ไอโฟน belkin  = 1,490
เพิ่มแรมคอมฯ = 1,390
เพิ่ม ssd คอมฯ = 2,387
ตั๊วเครื่องบิน หาดใหญ่-กทม. (เดินทางไปถ่ายทำวีดีโอ) = 1,594
ค่าน้ำมันและที่พักไปถ่ายทำวีดีโอภาคใต้ 4 งาน  = 9,564
ค่าน้ำมันและที่พักไปถ่ายทำวีดีโอ จ.ลำปาง = 3,290
ค่าโฮสติ้งเว็บไซต์ มิ.ย. 63 - พ.ค.64 = 7,990
ค่าโดเมนเว็บไซต์ = 1,400
รวม 47,638

ค่าตอบแทนทีมงาน เดือน มิ.ย.2562 - พฤษภาคม 2564
23 เดือน เดือนละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 103,500 บาท

รวมรายจ่าย 163,073 บาท - ยอดรายรับคงเหลือ 136,622.7 บาท

ยอดคงเหลือเว็บไซต์ -26,450.3 บาท บาท (ติดลบ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2021, 12:21:25 am โดย admin »