สมาชิกเสวนา > ข่าวประชาสัมพันธ์

รายรับ-รายจ่าย ของเว็บไซต์

<< < (2/9) > >>

admin:
ได้รับบริจาคจำนวน 500 ผ่านธนาคารกรุงเทพ แจ้งทางโทรศัพท์

รวมยอดคงเหลือ 19,050

admin:
รวมยอดคงเหลือยกมา 19,050

ได้รับบริจาคจากเพื่อนและพี่ รวม  1500 บาท

ได้รับบริจาคจาก ฮัจยีอิสมาแอล  SundaResort  จังหวัดกระบี่ จำนวน 10,000 บาท

ยอดคงเหลือ 30,550 บาท


ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่าน

admin:
ได้รับบริจาคอีก 1000 บาท

รวมเป็น 31,550 บาท

admin:
รายจ่าย

- ซื้อกล้องวีดีโอ sony HDR-PJ260 = 21,990.-

- ค่าโฮสติ้งรายปี 1 ปี = 2,500.-

- ค่าย้ายและฝากไฟล์รายเดือนมีนาคม = 900.-

รวมรายจ่ายเดือนมีนาคม 56 = 25,390

เงินคงเหลือ 6160 บาท

admin:
เงินคงเหลือ ยกมา  6160 บาท

รายจ่าย
- ค่าฝากไฟล์รายเดือนเมษายน = 582.-


ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556 = 5,578

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version