สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : ซะกาต

จ่ายซากาตนอกพื้นที่ที่อาศัยใด้ไหม /และกับญาติพี่น้อง

(1/1)

อิมรอน:
จ่ายซากาตกับญาติพี่น้องใด้ไหม(พี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่) หรือให้กับสามีที่เป็นมูอัลลัฟมาแล้ว1ปี หรือให้กับพ่อแม่ใด้หรือเปล่า

อาลี เสือสมิง:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

กรณีการจ่ายซะกาตให้แก่ญาติพี่น้องที่ผู้จ่ายซะกาตไม่วาญิบต้องเลี้ยงดูและจ่ายค่าเลี้ยงดู (นะฟะเกาะฮฺ) แก่พวกเขา และญาติพี่น้องดังกล่าวมีคุณสมบัติ 1 ใน 8 จำพวก เช่น ยากจน ขัดสน และมีหนี้สินล้นตัว เป็นต้น สามารถกระทำได้


การจ่ายซะกาตของภรรยาให้แก่สามีที่ยากจนหรือขัดสนหรือมีคุณสมบัติ 1 ใน 8 จำพวกสามารถกระทำได้ เพราะไม่วาญิบที่ภรรยาต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู (นะฟะเกาะฮฺ) ให้แก่สามีอยู่แล้ว


การจ่ายซะกาตให้แก่พ่อหรือแม่หรือลูกไม่สามารถกระทำได้ เพราะหากพ่อแม่หรือลูกยากจน ผู้ที่จะจ่ายซะกาตนั้นก็จำเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดู (นะฟะเกาะฮฺ) แก่บุคคลดังกล่าวอยู่แล้ว ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ที่จะจ่ายซะกาตไม่ถูกบังคับให้จำต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่บุคคลดังกล่าว (พ่อ-แม่-ลูก) ก็อนุญาตให้จ่ายซะกาตแก่บุคคลดังกล่าวได้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ 1 ใน 8 จำพวกที่มีสิทธิรับซะกาต


ในกรณีที่พื้นที่ดังกล่าวซึ่งผู้จะจ่ายซะกาตอาศัยอยู่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติในการรับซะกาตหรือมีจำนวนน้อย และทรัพย์ซะกาตมีมากก็อนุญาตให้ย้ายซะกาตไปยังพื้นที่อื่นได้ แต่ถ้าปรากฏว่าในพื้นที่ที่วาญิบต้องจ่ายซะกาต (คือพื้นที่อยู่อาศัยของผู้ที่จะจ่ายซะกาต) มีผู้มีคุณสมบัติในการรับซะกาตอยู่อีกเป็นจำนวนมากก็ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายซะกาตนั้นออกนอกพื้นที่ ตามความเห็นของนักวิชาการส่วนใหญ่


แต่นักวิชาการมัซฮับอัล-หะนะฟียฺ ระบุว่า เป็นเพียงมักรูฮฺ ยกเว้นเคลื่อนย้ายซะกาตไปยังญาติพี่น้องที่มีความยากจนขัดสนในพื้นที่อื่นก็ถือว่าไม่มักรูฮฺแต่อย่างใด (เก็บความจาก ฟิกฮุซ-ซะกาต ; ดร.ยูสุฟ อัล-ก็อรฎอวีนฺ เล่มที่ 2)

والله اعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version