สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : หนังสือ ภาษา ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไป

จากนบีอาดัมถึงตอนนี้ผ่านมาแค่ 4000 กว่าปีจริงหรือไม่ครับ?

(1/1)

จากนบีอาดัมถึงตอนนี้ผ่านมาแค่ 4000 กว่าปี:
ข้อมูลต่อไปนี้เชื่อถือได้หรืไม่คับ

\"จากท่านอะนัส บิน มะลิก (ร.ด.) เล่าว่า ท่านรสูล (ศ.ล.) กล่าวว่า \"อายุของดุนยานั้นเท่ากับ 7 วันของโลกอาคีเราะฮฺ  และอัลลอฮฺทรงตรัสว่า \"แท้จริงวันหนึ่งในทัศนะของพระองค์ เสมือนกับ 1 พันปี จากสิ่งที่ท่านทั้งหลายนับกัน\"  

 ประวัติศาสตร์ที่ระบุในคัมภีร์

ก่อนคริสตกาล
 4026  อัลลอฮทรงสร้างนบีอาดัม
3096  นบีอาดัมเสียชีวิต
2970  กำเนิดนบีนูฮ
         นบีซอและฮ
         นบีฮุด
2370  น้ำท่วมโลกในสมัยนบีนูฮ
2018  กำเนิดนบีอิบรอฮีม /นบีลูฏ
1918  กำเนิดนบีอิสมาแอลและนบีอิสฮาก
1913  นบีอิสมาแอลอายุ ๕ ขวบและเกิดเหตุการณ์พลีเชือด
1858  กำเนิดนบียาโกบ/นบียูซุบ
1728  นบียาโกบและครอบครัวย้ายไปมาเซร
1600 จักรวรรตฟิรอูน จักรวรรตที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
1593 กำเนิดนบีมูซา/นบีฮารูน
1513  บานีอิสรออีล(ยิว)ภายใต้การนำนบีมูซาอพยพจากมาเซร
1473  บานีอิสรออีลมายัง คานอาน โดยนบีมูซา
1117  ฏอลูฏเป็นกษัตริย์บานีอิสรออีล
1077 นบีดาวูด ขึ้นมาเป็นกษัตริย์บานีอิสรออีล
1037  นบีสุไลมานเป็นกษัตริย์แทนที่นบีดาวูด
1034  นบีสุไลมานก่อตั้งไบตุลมักดิส
740  จักวรรติซีเรียเอาชนะบานีอิสรออีล(จักรวรรตที่ยิ่งใหญ่อันดับ๒)
625  เนบูคัดเนซาร ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลน (จักรวรรตที่ยิ่งใหญ่อันดับ๓)
617  เนบูคัดนาซารขับไล่ชาวยิว ไปยังเมืองบาบิโลน
607  เนบูคัดนาซารยิ่งใหญ่ในปาเลสไตล์
539  จักรวรรติเปอร์เซีย(จักรวรรตที่ยิ่งใหญ่อันดับ๔)
537 กษัตริย์ Cyrus(เปอร์เซีย) เข้ายึดครองบาบิโลนและส่งชาวยิวกลับมายังปาเลสไตล์
332  อาณาจักรกรีกได้ก่อตั้งขึ้น ภายใต้การนำของ Iskandar หรือ Zulqurnian(จักรวรรตที่ยิ่งใหญ่อันดับ๕)
63  จักรวรรตโรมันได้ก่อตั้งขึ้น และแย่งปาเลสไตล์จากกรีก (จักรวรรตที่ยิ่งใหญ่อันดับ๖)
      นบีซาการียา
      นบียะฮยา
กำเนิดนบีอีซา(อ.ฮ)

30  เกิดเหตุการณ์ตรึงไม้กางเขน (อัลลอฮ ซ.บ ทรงยกท่านขึ้นบนฟ้า)
70 เยลูซาเล็มถูกทำลายภายใต้การนำของ Titus
570  กำเนิดท่านนบีมูฮัมมัด(ซ.ล)
611  นบีมูฮัมมัดถูกแต่งตั้งเป็นรอซูล
614  เปอร์เซียเอาชนะโรมัน(ตะวันตก)และยึดครองปาเลสไตล์
622  นบีมูฮัมัดฮิจเราะฮไปมาดีนะฮ และเริ่มปฎิทินอิสลาม
627  โรมันแย่งชิงปาเลสไตล์จากเปอร์เซีย
632  นบีมูฮัมัดสิ้นชีวิต
636  อิสลามเริ่มแข้มแข็งโดยท่านอุมารบิน คอตตอบ คอลีฟะคนที่๒ เอาชนะโรมันและยึดครองปาเลสไตล์ และเป็นที่มาของอาณาจักรอิสลามจนกระทั่งปัจจุบัน
-ประวัติศาสตร์เหล่านี้ผู้เขียนได้อ่านเจอในหนังสือ Rangkaian Cerita dalam Al-Quran ของท่าน Bey Arifin จัดทำขึ้นในปี ค.ศ 1975 ประเทศอินโดนีเซีย และคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับฮาดิษที่กล่าวมา เนื้อหาบางส่วนท่านทำการค้นคว้ามาจากคำภีร์ ไบเบิลและหลายเล่มมาจากตัฟซีรอาหรับ ส่วนอายุขัยของโลกทั้งหมดนั้นอยู่ในความรอบรู้ของอัลลอฮ(ซ.บ)

อาลี เสือสมิง:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
ถ้าดูตามข้อมูลที่ให้รายละเอียดมาก็ต้องมีระยะเวลาถึง 6,000 ปี เพราะผู้เขียนระบุว่าเป็นช่วงก่อนคริสตกาล แต่การระบุช่วงเวลาที่ค่อนข้างละเอียด เช่น 4026 , 3096 , 2970 ก็น่ากังขาอยู่ว่าทำไมถึงได้มีตัวเลขละเอียดได้ขนาดนั้น


เพราะจริงๆ แล้ว การสร้างนบีอาดัม (อ.ล.) เกิดขึ้นภายหลังการสร้างโลกใบนี้เป็นเวลาช้านาน อีกทั้งช่วงเวลาก่อนที่นบีอาดัม (อ.ล.) และพระนางหะวาอฺจะลงมาอยู่ในโลกนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นเคาะลีฟะฮฺในโลก ท่านทั้งสองก็อยู่ในสวรรค์มาก่อนแล้ว ซึ่งก็ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ว่าอยู่นานเท่าใด เวลาในสวรรค์กับเวลาของโลกมนุษย์ก็เป็นคนละมิติกัน


เมื่อนบีอาดัม (อ.ล.) มิได้ถูกสร้างบนโลกใบนี้ในตอนแรกแล้วจะกำหนดเวลาได้อย่างไรว่า ท่านถูกสร้างเมื่อ 4026 ปีก่อนคริสตกาล จึงกลายเป็นว่า ช่วงเวลาการสร้างนบีอาดัม (อ.ล.) เป็นการกำหนดเวลาเอาเองโดยอาศัยแนวทางของกลุ่มชนแห่งคัมภีร์ซึ่งไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ ถึงว่าจะมีคำกล่าวของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ระบุว่า ให้เล่าจากพวกเขาได้ แต่ไม่ให้เชื่อ และไม่ให้ปฏิเสธก็ตาม


เอาเป็นว่าช่วงเวลาก่อนคริสตกาลขึ้นไปถึงนบีอาดัม (อ.ล.) เป็นเรื่องที่ไม่แน่ชัดและไม่มีหลักฐานที่เด็ดขาดทางประวัติศาสตร์ยืนยันกำหนดเวลาตัวเลขของปีที่แน่นอน ส่วนถ้านับช่วงเวลาหลังคริสตกาลลงมา กรณีนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึกเอาไว้ครับ

والله اعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version