สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การแต่งงาน มุสลิมะหฺ ครอบครัวและมรดก

การแต่งงานกับสตรีต่างศาสนิก

(1/1)

มุสตอฟา มะณี:
อัสลามมุอาลัยกุม ครับ อ.อาลี เสือสมิง
คำถาม   การแต่งงานกับสตรีต่างศาสนิก อิสลามมีมุมมองและความคิดเห็นอย่างไรบ้าง?
            ขอให้พระองค์ทรงตอบแทนสิ่งที่ดีงามครับ...อามีน
                    ด้วยความเคารพครับ....มุสตอฟา

มุสตอฟา:
ขอความสันติสุขแด่ท่านอาจารย์ อาลีครับ
คำถาม   ศาสนาอิสลามอนุญาติให้ชายมุสลิมแต่งงานกับสตรีต่างศาสนิกได้หรือไม่ เพราะอะไร?
ขอบคุณนะครับ

deeneeyah:
 salam

ลองดูในกระทู้นี้นะครับ การแต่งงานกับคนนอกศาสนา

และฟังเพิ่มเติมได้จากไฟล์เสียง อัลหะล้าล วัลหะรอม นี้นะครับ  สตรีที่ห้ามแต่งงานด้วย

والله ولي التوفيق

อาลี เสือสมิง:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ในกรณีที่สตรีต่างศาสนิกเป็นชาวคัมภีร์ (กิตาบียะฮฺ) เช่น ยะฮูดียะฮฺ และ นัศรอนียะฮฺนั้น ศาสนาอนุมัติให้ชายมุสลิมแต่งงานกับพวกนางได้โดยมีเงื่อนไขว่าพวกนางต้องเป็นชาวคัมภีร์มาแต่เดิม แต่การเป็นที่อนุญาตในเรื่องนี้ก็เป็นเพียงข้ออนุโลมที่เปิดช่องเอาไว้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำ


ส่วนกรณีของสตรีต่างศาสนิกที่มิใช่ชาวคัมภีร์แต่เป็นผู้ตั้งภาคี (มุชริกะฮฺ) หรือปฏิเสธพระเจ้า (กาฟิเราะฮฺ) หรือไม่ถือในศาสนาใดๆ เลย (อัล-ลาดีนียะฮฺ) สตรีเหล่านี้เป็นที่ต้องห้ามสำหรับชายมุสลิมที่จะแต่งงานกับพวกนางยกเว้นว่าพวกนางต้องเข้ารับอิสลามเสียก่อน เพราะการแต่งงานเป็นเรื่องของชีวิตคู่ซึ่งมีหลักคำสอนและวิถีของศาสนาเป็นตัวกำหนดกรอบและควบคุมให้ชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างเป็นปกติสุข


การที่คู่สามีภรรยาถือกันคนละศาสนา มีความเชื่อต่างกันจนถึงขั้นขัดแย้งกันย่อมเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตคู่ที่เป็นปกติสุข และมักเป็นเหตุให้เกิดความเบี่ยงเบนในด้านความเชื่อในอนาคต ตลอดจนเป็นเหตุให้เกิดความสับสนสำหรับลูกที่จะเกิดตามมาในภายหน้าว่าตนจะถือศาสนาตามฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่


มุสลิมก็มีมุสลิมะฮฺเป็นคู่ครองที่เหมาะสม ชนต่างศาสนิกก็มีคนในศาสนาของตนเป็นคู่ครองที่เหมาะสม คนในศาสนาเดียวกันแต่งงานกันเองย่อมถือว่าเหมาะสมและเพียงพอแล้ว เพราะการแต่งงานมิใช่เรื่องของคนสองคนเท่านั้น แต่ยังผูกพันเกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวของสองคนนั้นด้วย ซึ่งหากถือกันคนละศาสนา มีความเชื่อและวิถีชีวิตที่ต่างกันก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากตามมาในภายหน้า ศาสนาอิสลามจึงไม่อนุญาตให้ชายมุสลิมหรือหญิงมุสลิมแต่งงานกับคนต่างศาสนาเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวครับ

والله ولي التوفيق

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version