สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การทำวะกั๊ฟ เกี่ยวกับมัสยิด

ทีดินวากัฟ

(1/1)

สมชาย:
ที่วากัฟทีให้ชาวบ้านปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และอยู่มาเป็นเวลา70 ปี สุเหร่าจะขอคืนและสร้างอาคารพาณิชย์ให้คนเช่า สุเหร่าจะขอคืนได้ไหม

อาลี เสือสมิง:
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ต้องพิจารณาถึงเป้าหมาย (เฆาะร็อฏ) ของผู้อุทิศ (วากิฟ) ที่ดินดังกล่าวว่ามีเป้าหมายอุทิศ (วักฟ์) ที่ดินนั้นให้แก่มัสญิดเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่เกิดประโยชน์แก่กิจการของมัสญิดหรือไม่ และผู้อุทิศ (วากิฟ) ได้แต่งตั้งหรือมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสญิดเป็นผู้ดูแลและบริหาร (นาซิรฺ) สิทธิประโยชน์จากที่ดินนั้นหรือไม่


ถ้าใช่อย่างที่ว่ามา ทางมัสญิดก็ย่อมมีสิทธิในการขอคืนที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินให้เป็นแหล่งรายได้ในการบริหารกิจการของมัสญิดได้ตามเจตนารมณ์ของผู้อุทิศ (วากิฟ) แต่ถ้าที่ดินดังกล่าวผู้อุทิศ (วากิฟ) ได้กำหนดในคำอุทิศว่าเพื่อเป็นศาสนสมบัติอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ผู้ยากจนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นการเฉพาะโดยมอบให้คณะกรรมการอิสลามประจำมัสญิดเป็นผู้ดูแล (นาซิรฺ)


กรณีเช่นนี้ต้องปฏิบัติตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของผู้อุทิศ (วากิฟ) โดยเคร่งครัด เพราะข้อกำหนดหรือเงื่อนไข (ชัรฏุ) ของผู้อุทิศ (วากิฟ) เป็นเสมือนตัวบททางศาสนบัญญัติ การกระทำอันใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือขัดต่อสิ่งดังกล่าวมิอาจกระทำได้


การขอคืนที่ดินในกรณีนี้เพื่อปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ให้คนเช่าซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่อยู่อาศัยในที่ดินซึ่งถูกอุทิศจึงมิอาจกระทำได้ ดังนั้นการจะชี้ขาดว่าคณะกรรมการอิสลามประจำมัสญิดจะขอที่ดินคืนในกรณีที่ถามมาได้หรือไม่ จำเป็นต้องดูข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ของผู้อุทิศเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ตอบไม่ทราบในข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด

والله اعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version