สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : หนังสือ ภาษา ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไป

ความหมายของคำวาบายาน

(1/1)

ฮาหรน:
 salam salam salam salamอัสลามมูอาลัยกุม เออ ผมอยากรู้ความหมายของคำวาบายาน มันมีความหมายวาอยางไร มีกลักเกณฑ์อยางไร วัดถุประสงค์อยางไร ขออยางละเอียดเลยนัครับ ขอบคูณล้วงหน้าครับ  salam salam

อาลี เสือสมิง:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

คำว่า “บะยาน” (اَلْبَيَانُ) เป็นอาการนาม (มัศดัรฺ) จากคำกริยาว่า “บาน่า” (بَانَ) มีความหมายว่า ความชัดเจนและการเป็นที่ปรากฏชัด หรือสิ่งที่สิ่งนั้นจะกระจ่างชัดจากหลักฐานบ่งชี้ หรือการใช้คำพูดที่ชัดถ้อยชัดคำโดยบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกภายใน การบะยานโดยปริยายก็คือการพูดด้วยความฉะฉาน ชัดเจน มีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ฟัง มีวัตถุประสงค์ในการฝึกความกล้าในการพูดเรื่องราวทางศาสนาของผู้พูดต่อหน้ากลุ่มชนเป็นหลัก


หลักเกณฑ์ของการบะยานก็คือ เนื้อหาที่จะพูดต้องเป็นสิ่งที่มีคติสอนใจ ให้หลักคิดและมีความสมเหตุสมผลพร้อมกับมีความชัดเจน ถูกต้องในสิ่งที่พูดโดยอาศัยหลักฐานจากอัล-กุรอาน อัล-หะดีษ และถ้อยคำของบรรดานักปราชญ์ เนื้อหาส่วนใหญ่ของการบะยานจะเป็นเรื่องของการสาธยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ความงดงามในจริยวัตรของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเหล่าเศาะหาบะฮฺตลอดจนชนรุ่นสะลัฟ ความยิ่งใหญ่ของหลักธรรมคำสอนในศาสนาอิสลาม จริงๆ แล้วบะยานก็คือการกล่าวสุนทรพจน์หรือเป็นการบรรยายศาสนธรรมนั่นเอง

والله اعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version