สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : การถือศีลอด และเดือนเราะมะฎอน

ระยะเวลาการถือศีลอดชดใช้

(1/1)

มีนา:
อัสลามูอาลัยกุม วาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺวาบาร่อกาตุฮ์

การถือศีลอดชดใช้รอมฎอนปีที่ผ่านมา สามารถชดใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ในเดือนซะห์บาน ก่อนที่จะเริ่มการถือศีลอดในปีต่อไปคะ

admin:
วะอะลัยกุมุสลามวาเราะห์มาตุ้ลลอฮฺวาบาร่อกาตุฮ์

การถือศีลอดชดใช้ สามารถือได้ตลอดเดือนชะอฺบานครับ

มีนา:
ญาซากัลลอฮุคอยรอน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version