สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : ซะกาต

ซากาตกองทุนหมู่บ้าน

(1/1)

ฟัรฮัน:
Assalamu alaikum
หมู่บ้านของผมมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน มีการระดมทุนโดยเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือน โดยมีเงินหมุนเวียนอยู่สามล้านกว่าบาทครับ แล้วเอาเงินทุนเหล่านั้นไปลงทุนเพื่อให้เกิดกำไร แล้วปันผลกำไรเป็นรายปี ที่ผ่านมาการออกซากาตก็ทำเป็นปกติ คือ คิดจากทุนที่หมุนอยู่และกำไรที่ได้ทั้งปี มาหักในส่วนของซากาตครับ แต่มีคนบอกว่าในเมื่อสมาชิกกองทุนแต่ละคนมีเงินทุนที่ไม่ถึงนิศอบ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายซากาต เพราะมีบางทัศนะว่าอย่างนั้น ดังนั้นผมจึงอยากสอบถามอาจารย์เพื่อความกระจ่างครับ
Jazaka Allah

อาลี เสือสมิง:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

ในกรณีที่ถามมานี้ นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน อิมามอบูหะนีฟะฮฺ (ร.ฮ.) และ อิมามมาลิก (ร.ฮ.) มีทัศนะว่าหากแต่ละคนจากผู้มีหุ้นส่วน (สมาชิกกองทุน) มีทรัพย์สินในกรรมสิทธิของตนไม่ถึงอัตราพิกัด (นิศอบ) ของซะกาตก็ไม่วาญิบเหนือแต่ละคนในการออกซะกาต


แต่ถ้าเป็นทัศนะของอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ท่านถือว่าทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิร่วมกันมีข้อชี้ขาดว่าเป็นเหมือนทรัพย์ของคนๆ เดียวหรือคิดรวมเป็นทรัพย์สินในอัตราพิกัดเดียวกัน เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วถึงอัตราพิกัด (นิศอบ) ของซะกาตก็จำเป็นต้องออกซะกาต (ดูรายละเอียดใน ฟิกฮุซซะกาต : ดร.ยุสุฟ อัล-กอรฎอวียฺ เล่มที่ 1 หน้า 301-302)


ทั้ง 2 ทัศนะเป็นความเห็นที่เกิดจากการวิเคราะห์ (อิจญ์ติฮาด) ซึ่งในกรณีของกองทุนซะกาตหมู่บ้านมีสมาชิกกองทุนเป็นหุ้นส่วนก็ให้สมาชิกกองทุนร่วมประชุมหารือระหว่างกันว่าจะใช้วิธีการในการคิดอัตราพิกัด (นิศอบ) ของซะกาตตามทัศนะของนักวิชาการฝ่ายใด


เมื่อมติที่ประชุมลงความเห็นให้ถือตามทัศนะหนึ่งทัศนะใดจาก 2 ทัศนะข้างต้นก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น อย่างไรก็ตาม ทัศนะของอิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สะดวกและง่ายในการนำมาปฏิบัติตามที่ดร.ยูสุฟ อัล-กอรฎอวียฺได้ระบุเอาไว้ในตำราของท่าน

والله اعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version