สารบัญปัญหาคาใจ > หมวด : หนังสือ ภาษา ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไป

สงครามซีเรีย

(1/1)

ต่างแดน:
อาจารย์ครับ ตกลงสงครามซีเรียในตอนนี้ ถือว่าเป็นการญิฮาดหรือไม่ เพราะมีทัศนะขัดแย้งระหว่างกิบ๊ารร่วมสมัย อุลามาอ์สายซาอุฯอาทิเช่น เชคเฟาซาน เป็นต้น ออกฟัตวาว่าสงครามในซีเรียคือฟิตนะห์ ไม่ถือว่าเป็นสงครามญิฮาด เนื่องจากกลุ่มซุนนีย์ประท้วงเพื่อฮุรรียะห์ ไม่ใช่เพื่อระบอบชารีอะห์ ส่วนกลุ่มอุลามาอฺอียิปต์เช่นเชคมุฮัมมัด ฮัซซาน , เชคอบูอิสหาก หุวัยนี และเชคย่านประเทศอ่าว เช่นเชคอัดนาน, เชคอารีฟีย์, เชคนะบีล, เชคคอลิดรอชีด เป็นต้น ให้น้ำหนักว่าคือญิฮาด แต่ออกฟัตวาร่วมกันหลังเชครอมฎอนบูตีย์เสียชีวิตแล้ว  แต่ผมสังเกตว่าเชคบูตีย์ก็ยังไม่ทันออกฟัตวาญิฮาดเช่นกัน
ในขณะที่เชคอาลี ยุมอะห์ ท่านไม่ออกความเห็นอะไร
ดังนั้นขอถามอาจารย์อีกด้วยว่าสงครามที่มีจุดเริ่มจากการประท้วง กรณีซีเรีย จะถือว่าเป็นญิฮาดได้หรือไม่
และคำถามสุดท้ายคือ ชีอะห์ในซีเรียถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮฺหรือไม

อาลี เสือสมิง:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

ในเมื่อบรรดานักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มประเทศมุสลิมยังมีความเห็นต่างกันในเรื่องนี้ ผมคงไม่บังอาจตอบคำถามนั้นได้ เพราะชัยคฺ อะลี ญุมอะฮฺ ท่านเองก็ไม่ออกความเห็นในเรื่องนี้อย่างที่คุณต่างแดนบอก แล้วอาลี เสือสมิงจะตอบได้หรือครับ!


ส่วนพวกอัน-นุศอยรียะฮฺ (النُّصَيْرِيَّةُ) หรือพวกอัล-อะละวียูน นั้นเดิมเป็นพวกที่ตั้งหลักแหล่งอยูที่ภูเขา อัล-อะละวียีนและทางตอนเหนือของซีเรีย เป็นพวกที่อ้างถึงมุฮัมมัด อิบนุ นุศอยร์ (เสียชีวิต ค.ศ. 873)


ในหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัต-ตุหฺฟะฮฺ อัล-อิษนา อะชะรียะฮฺ ของชาฮฺ อับดุลอะซีซ ฆุลาม หะกีม อัด-ดิฮฺละวียฺ (ร.ฮ.) ระบุชื่อกลุ่มอัน-นุศอยรียะฮฺเอาไว้ในกลุ่มที่สี่ พวกชีอะฮฺสุดโต่ง (อัช-ชีอะฮฺ อัช-ฆุลาฮฺ) ลำดับที่ 20 ว่าพวกอัน-นุศอยรียะฮฺเป็นกลุ่มที่กล่าวถึงการอวตาร (อัล-หุลูล) ของพระผู้เป้นเจ้าในตัวท่านอิมามอะลี (ร.ฎ.) และลูกหลานของท่าน แต่พวกนี้จำกัดการอวตารนั้นเอาไว้เฉพาะบรรดาอิมาม และบางทีพวกนี้เรียกคำว่า “พระเจ้า” ถึงอิมามอะลี (ร.ฎ.) เป็นโวหารแบบเรียกชื่อของผู้สถิตย์ถึงสถานที่สถิตย์ (อิฏลาก อิสมิลหาล อะลัล มะหัล)


และในเชิงอรรถของหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัต-ตะหฺฟะฮฺฯ หน้าที่ 14 ระบุว่า กลุ่มนี้ (หมายถึงพวกอัน-นุศอยรียะฮฺ) ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในหัวเมืองชาม (ซีเรีย) ระหว่างเมืองหิมศ์ (ฮอมซ์) และเมืองอัล-ลาซิกียะฮฺ เมืองหะลับ (อเล็ปโป) และทางตอนเหนือของเมืองหะลับ ปัจจุบันพวกนี้ถูกเรียกว่า อัล-อะละวียูน


อับดุลลอฮฺ อัล-อะมีน อ้างถึงคำฟัตวาของชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ (ร.ฮ.) ว่า : “พวกกลุ่มเหล่านี้ที่ถูกให้ลักษณะและถูกเรียกชื่อว่าอัน-นุศอยรียะฮฺ พวกนี้และบรรดาพวกอัล-กะรอมิเฏาะฮฺ อัล-บาฏินียะฮฺเป็นพวกที่ปฏิเสธ (อักฟัรฺ) ยิ่งกว่าพวกยะฮูดียฺและนะศอรอ และปฏิเสธ (อักฟัรฺ) ยิ่งกว่าพวกมุชริกีนจำนวนมากเสียอีก อันตรายของพวกนี้ที่มีต่ออุมมะฮฺของนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ใหญ่หลวงยิ่งกว่าภัยร้ายของพวกปฏิเสธที่ทำสงคราม เช่น พวกปฏิเสธเติร์ก (มองโกล) พวกฝรั่งและพวกอื่นๆ....” (ดิรอสาตฺ ฟิลฟิร็อก วัล-มะซาฮิบ อัล-เกาะดีมะฮฺ อัล-มุอาศิเราะฮฺ ; อับดุลลอฮฺ อัล-อะมีน ดารุลหะกีเกาะฮฺ (เบรุต) 1986 หน้า 123-124 โดยสรุป)


อัน-นูบัคตียฺ ซึ่งเป็นนักวิชาการของกลุ่มชีอะฮฺระบุว่ากลุ่มอัน-นุศอยรียะฮฺเป็นกลุ่มที่อนุญาตให้แต่งงานกับมะหฺร็อม และผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้ และพวกนี้ไม่ถือว่ามีสิ่งใดเป็นที่ต้องห้าม พวกนุศอยรียะฮฺเป็นพวกนอกรีต (ฟิร็อก อัช-ชีอะฮฺ หน้า 87) และกลุ่มชีอะฮฺอิมามียะฮฺ อิษนา อะชะรียะฮฺเรียกพวกอัน-นุศอยรียะฮฺว่า อัซ-ซอฮิรียะฮฺ อัล-เกาะชะรียะฮฺ และถือว่าพวกนี้เป็นผู้ปฏิเสธและตกศาสนา (อัช-ชัยบียฺในอัล-ฟิกรุชชีอียฺ หน้า 130,240)


พวกอัน-นุศอยรียะฮฺถือว่าการประกอบศาสนกิจที่ศาสนาบังคับเป็นสิ่งที่ถูกยกเลิก และสิ่งที่ต้องห้ามเป็นที่อนุมัติ และตีความอัล-กุรอานตามอย่างพวกอัล-บาฏินียะฮฺ ซึ่งความเชื่อในทำนองนี้เป็นการปฏิเสธหลักชะรีอะฮฺ ซึ่งชัยคฺ อับดุลกอดิรฺ อัล-มันดีลียฺ (ร.ฮ.) ระบุว่า พวกบาฏฺนียะฮฺและพวกตัสลีม ซึ่งมีความเชื่อเช่นเดียวกับพวกอัน-นุศอยรียะฮฺหรือเป็นไปในทำนองเดียวกันเป็นพวกปฏิเสธ (กาฟิรฺ) มิใช่เป็นมุสิลิม จึงใช้ไม่ได้ในการแต่งงานกับพวกนี้ กินสัตว์ที่พวกนี้เชือดไม่ได้ และไม่อนุญาตให้ฝังศพพวกนี้ในสุสานของมุสลิม (บิเบิร์อะปอ เมิอติยารอ ยัง บากูซฺ ลาฆี อินเดาะฮฺ หน้า 20, 21, 22)

والله أعلم بالصواب

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version